Право на отговор: Талоните за Синята зона имат три вида защити

137301834320130703_143133Уважаема редакция на в. „Делник”,

Твърденията, които излязоха напоследък, че талоните, които се предлагат на гражданите, са едни хартийки и не отговарят на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа (НУРОКЦК) са меко казани неверни. Още при стартирането на „Синя зона“ в град Ямбол Общинско предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране“, има разрешение от Министерството на финансите по съгласуван с тях проект да отпечатва ценни книжа – талони, за почасово платено паркиране. Отпечатването на ценните книжа се осъществява в специализирани печатници, като Министерството на финансите упражнява финансов контрол за спазване изискванията на горната наредба. Талоните имат три вида защити: микротекст, гильош и номерация с UV мастило. Получаването на талоните от специализираната печатница, е съпроводено с писмо от Министерството на финансите, в което е записано номинала, серията и номерацията на талоните. Получаването и отчитането на талоните от инкасаторите става всекидневно с приемно предавателни протоколи, касови отчети и приходни ордери. Събраните средства от талони в касата на ОП „Общински пазари и пратени зони за паркиране“ се внасят ежедневно по приходна сметка на община Ямбол.
Що се отнася за паркинг автоматите, които ще се въвеждат в „Синя зона“ на гр. Ямбол, това е един от най-добрите начини за самотаксуване при паркиране, използван в цял свят. Самото устройство представлява един вид касов апарат. При всяко изваждане на парите от автоматите машината издава касов отчет, от който става ясно наличната сума в монетния трезор, времето, когато е изваден и броя на монетите по номинали. След преброяване на монетите тяхната стойност трябва да бъде равна с отчета на паркинг автомата. Приходите от паркинг автомата се вкарва в касов апарат и двата отчета от паркинг автомата и касовия апарат се поставят в касовата книга, която се съхранява в касата на предприятието. Отчетените пари се внасят в приходната сметка на община Ямбол.
В заключение Ви моля, за в бъдеще, когато коментирате дейността на ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране“ да черпите достоверна информация, за която съм на Ваше разположение.

ДИРЕКТОР: инж. П. Петров

Бележки на редактора

В материала за Синята зона на община Ямбол “Автомати заменят служители на Синята зона” няма твърдения на автора, касаещи талоните или паркинг автоматите, а само цитати на общински съветници и на заместник-кмет, изказани на публично място от трибуната на Общинския съвет, така че няма журналистически коментар за дейността на Общинско предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране“. В материала дори никъде не е цитирано изразеното становище от общинския съветник, че талоните са едва ли не хартийки, а само това, че нямат два защитени знака. Що се отнася до “разположението”, което толкова щедро инж. Петров обещава, ние като журналисти, които отдавна общуваме с община Ямбол, знаем, че при всеки опит да получим информация, било то за Синята зона или за някой общински проект, общинските служители страхливо ни препращат към пресцентъра на общината, защото или имат разпореждане да не дават информация, или се страхуват да “не сгазят лука”, като изнесат нещо от информационно затъмнения бастион, в какъвто се превърна община Ямбол. А информацията от пресцентъра или се бави, или не идва изобщо, затова журналистите в повечето случаи дори спряха да я търсят.

About the Author :