Право на отговор за синята зона

p. petrov2Уважаема госпожо Сивкова,
След като избързахте да публикувате статията Синята зона – „котката“ дебне „мишките“ в Ямболските всекидневници преди уговорената с Вас среща за понеделник /13.01.2017г./, по проблемите на “Синя зона” град Ямбол съм длъжен да Ви отговоря следното:

1.Съгласно Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие “Платени зони за паркиране” – бюджетна дейност към Община Ямбол в раздел трети е записано:
Чл.6. ОП „Платени зони за паркиране” е с предмет на дейност, както следва:
(1) Управление, поддръжка и търговска експлоатация на платените зони за паркиране. (2) Управление и организацията на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили на територията на Община Ямбол.
От това става ясно, че твърдението Ви – принудително отстраняване на автомобили да се извършва по Правилник, единствено в обхвата на “Синята зона” е невярно.

2. Решението за създаване на “Синя зона” в град Ямбол е взето на 12-то заседание на Общински съвет проведено на 13.07.2012г. по точка десета от дневния ред. От протокола на заседанието виждам, че във вашето изказване Вие не оспорвате границите на “Синята зона”, а изказвате опасения от това, че повечето паркоместа ще увеличат разходите и тази дейност няма да бъде покрита от приходите. Стартирането на “Синята зона” започна на 01.08.2013г. след едногодишно проучване, анализи, обмяна на опит, намаляване на таксите по местоживеене, служебен абонамент, цена за престой един час, всичко това по мое предложение до Общински съвет. “Синята зона” е приета и е факт и смятам, че всеки един гражданин най-малкото общински съветник трябва да се съобразява с приетите решения и да ги изпълнява. Съгласен съм с Вас, че е добре да има наредба за “Синята зона”. Вие като общински съветник бихте могла да внесете проект за наредба и Общински съвет да разгледа одобри и приеме. Макар,че в горното решение подробно е записано:
– границите на “Синя зона”.
– таксите за паркиране.
– паркиране по местоживеене.
– паркиране служебен абонамент.
– паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания.
– начините, случаите и цените при блокиране с техническо средство тип “скоба”.
– начина и реда на принудително преместване на неправилно паркирало ППС.
– службите за контрол.
Що се отнася за приходите за изтеклите години от създаването на предприятието, те покриват изцяло всички направени разходи.

3. Принудителното преместване на неправилно паркирали автомобили не причинява тормоз и неудобство на гражданите както Вие твърдите. Напротив. Всички тези действия са насочени срещу нарушителите и са регламентирани от Закона за движенията по пътищата, съгласно чл.168 т.1 и чл.171 т.5. Те не изземват функциите на органите на МВР, а взаимно се допълват. Дългите години в прехода ние някак си свикнахме да не обръщаме внимание на неправилно паркирали МПС по улици обозначени със забранителни знаци и маркировки, паркиране по тротоари, зелени площи, детски площадки, в зони за отдих и къде ли не, само и само на някой да му е удобно без да се съобразява със закони, наредби и правилници. И сега когото започнахме да контролираме всичко това станахме неудобни, защото нарушихме спокойствието на нарушителите и бръкнахме в джоба им , да си заплащат нарушенията.
Госпожо Сивкова, колкото и да не харесвате дейността на ОП “Платени зони за паркиране” ще Ви кажа, че има не малко граждани който одобряват дейността ни и подържат в работата. Няма да е пресилено, че ние се превърнахме в спешен център тел.112, на който много граждани търсят нашето съдействие за отстраняване на нередности в паркирането не само в “Синята зона” но и на територията на Община Ямбол, за което безкрайно много им благодаря! Не са малко и тия, който желаят разширяване обхвата на “Синята зона” за да могат безпроблемно и безпрепятствено да паркират пред домовете си.
Госпожо Сивкова, Вие не за първи път говорите и пишете в Ямболски всекидневници непроверени и неточни неща за “Синята зона”. Такъв бе случая с талоните с които работихме. Вие определихте тези ценни книжа, които се издават с разрешение на Министерството на финансите и отпечатват в специализирани печатници с най-малко три защити, като обикновени хартийки, твърдение което не отговаря на истината. Знам, че не харесвате “Синята зона”, но това не ви дава право, най-малкото като общински съветник да хвърляте в пространството неистини, с които да заблуждавате гражданите на град Ямбол и на тази база да си правите евтина реклама.

инж. Петър Петров
Директор ОП “Платени зони за паркиране”

About the Author :

2 Comments to “Право на отговор за синята зона”
  • Иван
    February 12, 2017 - Reply

    Аз съм доволен от синята зона. А г-жа Сивкова, която се занимава само с гнуснички инсунуации да не си прави илюзии, че гражданите се връзват на нейната “загриженост” за града. Освен с тоталното оплюване на всичко, тя с НИЩО не е допринесла за промяната в Ямбол. Сивкова, която преди години ДРАПАШЕ да бъде кандидат за КМЕТ на “ТУНДЖА” от ГЕРБ и играеше зад гърба на Георгиев, който после я изхвърли от общината, да не си мисли, че можем да повярваме на такива, като нея. Тя ще продаде и предаде за ВЛАСТ всички, стига да постигне целта си. Човек, който тайно обикаля от партия на партия, човек, който си играе подмолно игричките зад гърба на хората, които я издигат години наред за кмет! Какво доверие на човек без ДОСТОИНСТВО, СРАМ, ЧЕСТ.

  • сашу
    February 14, 2017 - Reply

    Проста сметка: дневно един ямболски работник/служител трябва да остави 1/2 от ямболската си надница, ако паркира колата си в ямболската “синя зона”. Щрихи от едно колониално битие.

Leave a Reply to Иван Cancel reply