Правителството даде право на строеж на Ямбол за регионалното депо

DSCN1040Правителството учреди в полза на община Ямбол безвъзмездно безсрочно право на строеж върху имоти в землището на с. Хаджидимитрово, които са частна държавна собственост. Това стана на днешното заседание на Министерски съвет. Терените са необходими за изграждане на част от инфраструктурата по проекта за регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, „Тунджа”, Сливен и Стралджа. Проектът се изпълнява с финансиране от Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. и е включен в Националния план за управление на отпадъците.

Една голяма част от терена, където ще се изгражда депото е общински, една част дори закупен допълнително, така че не е ясно точно за какви имоти става дума, но е ясно, че пречките пред започването на строителството на депото отпадат една по една.

About the Author :