ПП ГЕРБ „Тунджа“ с предложение да се даде съгласие за безвъзмездно предоставяне на техника за ползване от ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Ямбол

Ямбол, 17.12.2020 г.

Общинските съветници от ПП ГЕРБ „Тунджа“ дават предложение да се предостави безвъзмездно техника за ползване от ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Ямбол. След многобройни проведени срещи, става ясно, че дружеството полага усилия, но има нужда и от подкрепата на собственика на ВиК активите с цел навременното отстраняване на аварии и регулярно подаване на вода към абонатите си от общинската ВиК мрежа.

Според съветниците на ПП ГЕРБ „Тунджа“, не би следвало водоснабдяването да бъде основен проблем в голяма част от населените места на общината, именно от там идва и предложението за безвъзмездното отдаване на техниката за ползване, по примера на общините Елхово и Стралджа. Предоставянето на наличната техника на община „Тунджа” за безвъзмездно ползване от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Ямбол при отстраняване на аварии на територията на Община „Тунджа” ще допринесе за по-бързото им отстраняване и ще помогне на жителите на общината да водят един по-нормален и здравословен начин на живот.

Пресцентър на ГЕРБ – Ямбол

About the Author :