По средна работна заплата Ямбол заема 23-то място

3423Със средна работна заплата от 719 лв. за последното четвърто тримесечие на 2016 г. Ямболска област заема 23-то място сред 28-те области в страната, показват данните на статистиката.

Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 336 лв., Враца – 967 лв., Стара Загора – 964 лв., а най-ниска – в областите Видин – 679 лв., Кюстендил – 681 лв. и Благоевград – 699 лв.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за областта нараства спрямо третото тримесечие на 2016 г. с 3.4% (с 24 лв.). В обществения сектор средната месечна заплата нараства спрямо предходното тримесечие на 2016 г. със 7.7% (до 849 лв.), а в частния сектор с 2.0% (до 685 лева).

4521В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата за област Ямбол нараства с 4.8%, в обществения сектор увеличението е с 1.9%, а в частния – с 6.0%.

По данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на декември 2016 г. намаляват с 0.5% спрямо края на септември 2016 г., като достигат до 32.6 хиляди души.

Спрямо края на септември 2016 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3.2% (достигайки 7.0 хиляди), а частния сектор намаляват с 1.4% (достигайки 25.7 хиляди).

В сравнение с декември 2015 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол се увеличават с 3.6%. Наетите лица в частния сектор се увеличават с 3.1%, а в обществения сектор с 5.4%.

About the Author :

Leave a reply