По-справедлива, по-зелена и по-резултатна селскостопанска политика на ЕС

По-справедлива, по-зелена и по-резултатна селскостопанска политика на ЕС

Ямбол, 17.12.2021 г.

Общата селскостопанска политика на ЕС подкрепя фермерите и осигурява висококачествени храни за европейските граждани. За да отговори на променящите се нужди и предизвикателства, ЕС разработва нова селскостопанска политика. В какво се състои тя?

Селскостопанската политика на ЕС:

 • ще подкрепя 7 милиона бенефициенти в ЕС
 • ще осигурява висококачествени храни за 450 милиона европейци
 • ще разполага с бюджет от 336 млрд. евро, което е една трета от общия бюджет на ЕС
 • ще допринася за действията в областта на климата с около 40% от своя бюджет

Какво е новото в общата селскостопанска политика?

Повече гъвкавост и стратегическо планиране

Целите на политиката се определят на равнище ЕС, но от всяка държава членка се иска да състави свой стратегически план за това как смята да постигне общите за ЕС показатели чрез:

 • анализ на своите нужди и инструменти
 • определяне на действия и цели
 • посочване на конкретни интервенции, които ще са на разположение на фермерите

По-добра насоченост на финансовата подкрепа

Подкрепата за доходите ще се разпределя по-справедливо. Плащанията на фермер могат да бъдат намалени и плафонирани като част от по-всеобхватно преразпределение на подкрепата от по-големите към по-малките стопанства.

Средства ще се отпускат с предимство за:

 • малки стопанства
 • млади фермери

По-зелени земеделски практики

Чрез екосхеми на фермерите, възприели благоприятни за климата и природата практики, ще се предоставят специфични плащания в съответствие с целите на Европейския зелен пакт. Примери за такива действия:

 • биологично земеделие
 • редуване на културите
 • опазване на богатите на въглерод почви

По-голям акцент върху резултатността

Държавите членки ще планират интервенциите си въз основа на ясни резултати и ще докладват за изпълнението на целите по своите стратегически планове.

Фермерите ще получават финансова подкрепа, ако възприемат практики, които са благоприятни за климата и околната среда.

Ангажимент към социалните и трудовите права

Държавите членки ще поемат ангажимент за подобряване спазването на социалните и трудовите условия за земеделските работници.

Земеделските разплащателни агенции във всяка държава членка ще налагат санкции на работодатели, които не спазват тези правила.

Кога ще влязат в сила промените?

2021 – 2022 г.: Преходен период с удължено действие на повечето предишни разпоредби и подготовка за новата фаза

2023 – 2027 г.: Въвеждане на реформираната ОСП и нейните нови правила

About the Author :

Leave a reply