По-малко работа за хотелиерите

2217_5През месец януари 2015 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 397, а на леглата – 705. В сравнение с януари 2014 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 5.0% а на леглата в тях – с 2.0%.

Общият брой на нощувките, регистрирани през януари 2015 г., е 6.8 хил., или с 21.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2015 г. се увеличават с 3.9% в сравнение със съответния месец на 2014 г. и достигат 1.4 хиляди. Те са реализирали средно по 4.8 нощувки. Пренощувалите чужденци са 317, а пренощувалите българи са 1.1 хиляди. Чуждите граждани са реализирали средно по 7.5 нощувки, а българските – средно по 4.0 нощувки.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Ямбол е Румъния – с 21.0%, следват Португалия – с 17.1%, Нидерландия – с 14.6%, Литва – със 7.4%, Швейцария – с 4.9% и Австрия – с 4.1%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2015 г. е 31.4%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 10.8 процентни пункта.

Приходите от нощувки през януари 2015 г. в областта достигат 203.1 хил. лв., или с 22.2% по-малко в сравнение с януари 2014 година. Регистрирано е намаление в приходите от български граждани с 43.1%, докато приходите от чужди граждани се увеличават с 53.5%.

About the Author :