По-малко приходи от строителство в Ямболска област

stroitelstwoПо окончателни данни през 2013 г. приходите на строителните предприятия в област Ямбол са 183.4 млн. лв. като спрямо 2012 г. те намаляват с 2.2%. В област Ямбол приходите от строителство на жилищни и нежилищни сгради се увеличават с 16.3% спрямо 2012 г., като при нежилищното строителство е регистриран ръст от 19.6% спрямо предходната година. През 2013 г. в приходите от ново жилищно и нежилищно строителство отчитат ръст от съответно с 11.7% и 42.9% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите от ново жилищно строителство е 95.2%, а от ново нежилищно строителство е 51.1% към ново строителство и подобрения. Спрямо 2012 г. е регистриран ръст съответно от 4.6 и 3.2 процентни пункта. В област Ямбол приходите от гражданско строителство намаляват със 7.3%, спрямо 2012 година. Относителният дял на приходите от гражданско строителство е 74.6% от общите приходи на строителните предприятия, като спрямо 2012 г. е регистриран спад от 4.1 процентни пункта. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура – пътища, самолетни писти, тунели, мостове” – 71.1%, следван от „Други приходи от гражданско строителство” – 16.8%. През 2013 г. приходите от дейността на строителните предприятия за поддържането и ремонта на строителните сгради, намаляват с 13.1%, спрямо 2012 година. Относителният им дял намалява с 0.5 процентни пункта. Относителният дял при поддържането и текущия ремонт в нежилищното строителство е 78.9%, а на жилищното строителство – 21.1%.

About the Author :