По-малко престъпления – по-голяма разкриваемост

DSC01295Резултатите от дейността на Областна дирекция на МВР – Ямбол и динамиката на процесите по противодействие на престъпността през 8-те месеца на 2014 година бяха представени днес от  директора на Областната дирекция Генчо Иванов.

През периода 01.01 – 10.09.2014 г., са регистрирани общо 1322 заявителски материали и досъдебни производства. Регистрираните престъпления са 1033 срещу 1187 за същия период на 2013 г. Налице е намаление на регистрираната престъпност 13,00 %. По структурни звена намаление на престъпността имаме в РУП Ямбол – 15,00 %, РУП Елхово – 12,00 % и РУП Тунджа – 11,00 %. Увеличение  на регистрираните престъпления имаме в РУП Стралджа – 8,00 %.

Намаление имаме на регистрираните престъпления в раздел “Престъпления против собствеността” с 18,70 %. В раздела са включени престъпленията  формиращи т.н. “битова престъпност”. Спад имаме при кражбите с 17,67 %, като при домовите , намалението е с 31,40 %, от магазини  – 26,50 %, части и вещи МПС – 55,00 %, на селскостопанска продукция с 34,00 %. Устойчивост имаме при грабежите 15 /15 и при взломните кражби 108 / 106 престъпления.

Съобразно средата за сигурност и разпореденото от ръководството на МВР, в ОДМВР Ямбол е създадена организация на работа по изпълнение на политиките за подобряване дейността на дирекцията по противодействие на престъпността, като за постигане на по-голяма ефективност  се прилага интегриран подход и екипен принцип на работа. През периода са разкрити 581 престъпления, като процентът на разкриваемост е 56,00 / 49,00 % – увеличение с 7,00 %. Разкрити са и 152 престъпления от регистрираните през минал период, които не участват при формиране процента на разкриваемост. По структурни звена увеличение на разкриваемостта имаме в РУП Стралджа с 17,00 %, РУП Ямбол – 8,00 % и РУП Тунджа – 2,00 %. Намаление имаме в РУП Елхово с 1,33 %.

Престъпленията в раздел “Престъпления против собствеността” са  287, като процентът на разкриваемост е 48,00/ 44,00 %. Разкрити са и 72 престъпления от регистрираните през минал период. Увеличение имаме при кражбите с 49,00 / 46,00 %, като при домовите, увеличението е с 15,00 %, а при взломните с 3,00 %.

Намалена е регистрираната престъпност като цяло и по видовете престъпления, формиращи т. н. “битова престъпност”, увеличена е разкриваемостта като цяло и по видовете престъпления, формиращи т. н. “битова престъпност”.

Татяна Павлова

 

About the Author :