По-малко нощувки в Ямболско през юни 2018 г.

wrerrПрез юни 2018 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 388, а на леглата – 713. В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 8.7%, а леглата в тях – с 3.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2018 г., е 3 225, или с 37.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през юни 2018 г. в област Ямбол е Румъния- 27.1%, следват Германия- 19.7%, Обединено кралство -6.8% и Сърбия – 5.9%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през юни 2018 г. намаляват с 8.1% в сравнение със съответния месец на 2017 г. и достигат 1 881. Те са реализирали средно по 1.7 нощувки. Пренощувалите чужденци са 359, а пренощувалите българи -1 522. Чуждите граждани са реализирали средно по 2.5 нощувки, а българските – средно по 1.5 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2018 г. е 15.5%, като намалява с 8.2 процентни пункта в сравнение с юни 2017 година (фиг.1).

565ryry5y656Приходите от нощувки през юни 2018 г. в областта достигат 135 882 лв., или с 33.1% по-малко в сравнение с юни 2017 година. Регистрирано е намаление на приходите както от български граждани – с 37.6%, така и от чужди граждани – с 22.0% (фиг. 2).

About the Author :

Leave a reply