По-малко нощувки в Ямболско през февруари 2021 г.

През месец февруари 2021 г. в област Ямбол са функционирали 16 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 340, а на леглата – 615. В сравнение с февруари 2020 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 6.7%, а на леглата в тях – с 15.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2021 г., е 1 544, или с 34.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2021 г. намаляват с 42.5% в сравнение със съответния месец на 2020 г. и достигат 717. Те са реализирали средно по 2.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 59, а пренощувалите българи са 658. Чуждите граждани са реализирали средно по 4.9 нощувки, а българските – средно по 1.9 нощувки.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Ямбол са: Полша – 26.5%, Румъния – 23.7% и Германия – 14.4%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2021 г. е 9.0%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 8.1 процентни пункта (фиг.1).

Приходите от нощувки през февруари 2021 г. в областта достигат 69 897 лв., или с 25.6% по-малко в сравнение с февруари 2020 година. Регистрирано е намаление както в приходите от чужди граждани – с 45.2%, така и от български граждани – с 14.0% (фиг. 2).

About the Author :

Leave a reply