По-малко нощувки в Ямболска област

23232През месец февруари 2019 г. в област Ямбол са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 383, а на леглата – 700. В сравнение с февруари 2018 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 4.8%, докато на леглата в тях се увеличава с 1.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2019 г., е 2 745, или с 9.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2019 г. намаляват с 26.5% в сравнение със съответния месец на 2018 г. и достигат 1677. Те са реализирали средно по 1.6 нощувки. Пренощувалите чужденци са 296, а пренощувалите българи са 1 381. Чуждите граждани са реализирали средно по 1.8 нощувки, а българските – средно по 1.6 нощувки.

67767С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Ямбол са: Германия – 32.8%, Чешка република – 20.5%и Гърция – 9.8%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2019 г. е 14.4%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 3.4 процентни пункта (фиг.1).

88898Приходите от нощувки през февруари 2019 г. в областта достигат 114531 лв., или с 1.6% по-малко в сравнение с февруари 2018 година. Регистрирано е намаление на приходите от чужди граждани – с 12.3%, докато приходите от български граждани се увеличават с 3.0% (фиг. 2).

About the Author :