По-малко нощувки в хотелите в Ямболско през декември

ТСБПрез декември 2014 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 399, а на леглата – 705. В сравнение с декември 2013 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 5.0%, а на леглата в тях – с 2.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2014 г., е 4.2 хил., или с 42.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през декември 2014 г. намаляват с 29.3% в сравнение със съответния месец на 2013 г. и достигат 1.2 хиляди. Те са реализирали средно по 3.6 нощувки. Пренощувалите чужденци са 247, а пренощувалите българи – 930. Чуждите граждани са реализирали средно по 4.2 нощувки, а българските – средно по 3.4 нощувки.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата за настаняване в област Ямбол е Турция – с 14.6%, следват Естония – с 10.7%, Австрия – с 9.6%, Португалия – с 9.0%, Великобритания – със 7.0%, Украйна – с 5.7% и Нидерландия – с 5.6%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2014 г. е 19.5% и в сравнение със същия месец на предходната година намалява с 15.5 процентни пункта.

Приходите от нощувки през декември 2014 г. в областта достигат 169.8 хил. лв., или с 35.5% по-малко в сравнение с декември 2013 година. Регистрирано е намаление в приходите от български граждани – с 49.3%, докато приходите от чужди граждани се увеличават с 34.2%

 

About the Author :