По-малко новопостроени жилищни сгради

photo_verybig_1174916По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през третото тримесечие на 2014 г. е 2, което е с 81.8% по-малко в сравнение със съответното тримесечие на предходната година. Новопостроените жилища в тях са 2, като в сравнение със същия период на 2013 г. е регистрирано намаление с 95.8%

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2014 г. е 227 кв. м, като спрямо съответното тримесечие на 2013 г. намалява с 92.5%. Жилищната площ също намалява (с 92.2%) до 165 кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 64.8 кв. м през третото тримесечие на предходната година на 113.5 кв. м през същото тримесечие на 2014 година.

About the Author :