По-малко нови сгради, повече жилища в Ямболска област

23233232323По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през първото тримесечие на 2019 г. е 8, а новопостроените жилища в тях са 35. Спрямо първото тримесечие на 2018 г. сградите са с 4 по-малко, или с 33.3%, а жилищата в тях се увеличават с 2.9% (фиг. 1).

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2019 г. със стоманобетонна конструкция са 75.0% и с тухлена – 25.0%.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (60.0%), следват тези с три стаи (28.6%), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи (2.9%).

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през първото тримесечие на 2019 г. е 3 067 кв. м, като спрямо съответното тримесечие на 2018 г. се увеличава с 6.3%.

66767676Жилищната площ също се увеличава – с 1.9% и достига 2 324 кв. метра (фиг. 2).

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 84.9 кв. м през първото тримесечие на 2018 г. на 87.6 кв. м през същото тримесечие на 2019 година.

 

 

About the Author :