По-малко наети през декември

Microsoft Word - SRZ_4_2013.docНаетите в Ямболска област през последното тримесечие на 2013 г. намаляват, показват данните на Териториално статистическо бюро – Ямбол. Те са 28 000 души, което е с 2,4 % по-малко спрямо предходното тримесечие и с 2,1 % по-малко спрямо декември 2012 г. През четвъртото тримесечие на 2013 година средната месечна работна заплата за областта нараства спрямо третото тримесечие на 2013 година с 3.1% (до 597 лева). В обществения сектор средната месечна заплата нараства спрямо предходното тримесечие на 2013 г. с 8.1% (до 723 лв.), а в частния сектор – с 0.7% (до 552 лв.).
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2012 година средната месечна работна заплата за област Ямбол нараства с 8.0%, съответно в обществения сектор увеличението е с 4.3%, а в частния – с 9.1%.

About the Author :