По-малко издадени книги и брошури в Ямболска област

През 2019 г. в област Ямбол са издадени 12 книги с тираж 2 500 бр. и 2 брошури с тираж 400 броя.

В сравнение с 2018 г. броят на издадените заглавия на книги намалява с 18, а средният тираж на една книга за областта през 2019 г. е 208 броя, като през предходната година е бил 223. Броят на издадените заглавия на брошури намалява с 6 спрямо предходната година, като средният тираж на една брошура за областта е 200 броя.

В област Ямбол относителният дял на броя на книгите е 0.1% спрямо общия брой за страната, а броят на брошурите – 0.2%.

През 2019 г. са издадени 4 регионални вестника с годишен тираж 77 720 броя, като спрямо предходната година броят на издадените вестници не се променя, а тиражът намалява с 14.1%. Относителният дял на издаваните вестници в област Ямбол е 3.5% спрямо регионалните вестници общо за страната, а годишният тираж – 0.5% от тиража на всички регионални вестници.

About the Author :

Leave a reply