По-малко заети през второто тримесечие на 2018 г.

tyyyПрез второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ямбол е 46.0 хил., от които 26.1 хил. са мъже, а 19.9 хил. са жени. В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица намалява със 7.8%.

Коефициентът на заетост в област Ямбол през второто тримесечие на 2018 г. е 45.0% (при 52.5% за страната), съответно 52.5% за мъжете и 37.9% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. този коефициент е по-нисък с 3.1 процентни пункта, като намалението при мъжете е с 0.9, а при жените – с 5.1 процентни пункта. По брой на заетите лица област Ямбол е на двадесет и трето място в страната след област Търговище и преди област Ловеч, а по коефициент на заетост – на двадесет и второ място след област Перник и преди област Кърджали.

През второто тримесечие на 2018 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 45.1 хил., като 25.4 хил. от тях са мъже, а 19.7 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група намалява със 7.2% спрямо същия период на предходната година.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 61.2%, съответно 66.9% за мъжете и 55.1% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. този коефициент намалява с 3.3 процентни пункта, като намалението при мъжете е с 0.7 процентни пункта, а при жените – с 6.2 процентни пункта.

About the Author :

Leave a reply