По-малко заболели от туберкулоза

b1576522ca0d77ae8e07c1e0e1f3ab0dРегистрираните заболявания от туберкулоза по данни на лечебните заведения в област Ямбол през 2014 г.  са 35 (в сравнение за 2013 година са 39). От всички 35 случаи, 26 са белодробна туберкулоза (18 мъже и 8 жени). Случаите на извънбелодробна ТБК са 9 ( 2 са ТБК на вътрегръдните лимфни възли, 4- туберкулозен плеврит, 1 –ТБК на кости и стави, 2 -на други органи).  С диагноза, установена за първи път (новооткрити) са 34  от всички 35 регистрирани заболявания. Мъжете са повече от жените, съответно 22 и 12. При децата от 0-17 г. за 2014 г. има 3 регистрирани заболявания от ТБК( двойно повече- 6 са през 2013 г.) – 1 момче и 2 момичета. И трите случая са новооткрити. От тях 1 е на белодробна туберкулоза, а останалите 2 са на извънбелодробна ТБК–на вътрегръдните лимфни възли.

 

About the Author :