По-малко въведени в експлоатация жилищни сгради

Ямбол, 13.11.2020 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през третото тримесечие на 2020 г. е 9, а новопостроените жилища в тях са 10 (фиг. 1). Спрямо третото тримесечие на 2019 г. сградите са с 6 по-малко, или с 40.0%, а жилищата в тях – с 42, или с 80.8%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2020 г. с тухлена конструкция са 66.7%, а със стоманобетонна – 33.3%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Пловдив – 127 сгради с 568 жилища, Варна – 120 сгради с 993 жилища в тях, София (столица) – 107 сгради с 1173 жилища в тях.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2020 г. е 936 кв. м, или със 79.8% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., а жилищната площ намалява с 80.9% и достига  708 кв. метра. 

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище през третото тримесечие на 2020 г. e 93.6 кв. м, като спрямо същото тримесечие на предходната година изменението е с 4.3 кв. м повече.

 

About the Author :

Leave a reply