По-лесен достъп до интернет

DSC07806aУчилищното ръководство на СОУ”П.Яворов” Стралджа създаде условия за улеснен достъп до интернет както в сградата на училището така и в пространството пред нея. Изпълнението на проект по Националната програма „ Информационни и комуникационни технологии в училище” на стойност 5 500 лв. даде възможност за изграждане на WiFi  мрежа, която максимално улесни достъпа до интернет за всеки, който е в района на училището. Учители и ученици  адмирират придобивката с благодарност  към ръководството.

СОУ”П.Яворов” Стралджа  има своите постижения в приложение на информационните технологии. Училището е водещо в приложението на иновативни практики. Тук не само разполагат с модерни компютърни кабинети и квалифицирани учители. Те  редовно подготвят  бинарни уроци, а възпитаници на училището успешно се представят на олимпиади и състезания по информационни технологии. Не са малко примерите на деца  и екипи с учители спечелили престижни награди от конкурси и състезания в тази сфера. От 2011г. училището работи с електронен дневник, който е голямо улеснение за преподавателите и родителите.

About the Author :