По данни на НСИ 44.7% повече лица са пренощували през април в област Ямбол в сравнение със същия месец миналата година

 

Ямбол, 24.06.2022 г.

През месец април 2022 г. в област Ямбол са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 384, а на леглата – 690. В сравнение с април 2021 г. общия брой на местата за настаняване се увеличава с 11.1%, а на леглата в тях – със 7.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2022 г., е 3 134, или с 61.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през април 2022 г. се увеличават с 44.7% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достигат 1 243. Те са реализирали средно по 2.5 нощувки. Пренощувалите българи са 1 061, а пренощувалите чужденци са 182. Чуждите граждани са реализирали средно по 2.8 нощувки, а българските – средно по 2.5 нощувки.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Ямбол са: Румъния – 18.5%, Унгария – 13.4%, Чешка република – 10.5% и Нидерландия – 8.9%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2022 г. е 15.1% (фиг. 1).

Приходите от нощувки през април 2022 г. в областта достигат 159.1 хил. лв., или с 82.1% повече в сравнение с април 2021 година. Регистрирано е увеличение както в приходите от български граждани – с 92.7%, така и в приходите от чужди граждани – с 47.4% (фиг. 2).

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Повeче информация и данни за местата за настаняване могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Туризъм.

 

Съгласно указания на Евростат бежанците от Украйна не са включени в изследването.

 

НСИ – Териториално статистическо бюро – Югоизток,

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

 

 

About the Author :

9 Comments to “По данни на НСИ 44.7% повече лица са пренощували през април в област Ямбол в сравнение със същия месец миналата година”
 • Encurbnen
  August 19, 2022 - Reply

 • Jeagegene
  September 1, 2022 - Reply

  Zudena is used in men with ED buy liquid cialis online Customers prefer not to break the bank to get their medications every month

 • imaxons
  September 3, 2022 - Reply

  In clinical trials of once-daily tadalafil, the most commonly reported adverse events were headaches, indigestion, back pain, muscle aches, nasal congestion, flushing and limb pain emla cream and priligy tablets Levine graduated from the University of Colorado School of Medicine where he received his MD and completed his training in Urology at the Harvard Program in Boston

 • earnera
  September 5, 2022 - Reply

  cialis online prescription Erectile dysfunction treatments

 • Moorway
  September 7, 2022 - Reply

  All of this times time and money, both of which truly is unnecessary best price cialis This paper discusses implications of these relationships for developing countries and for property redevelopment in declining central cities in the US

 • elanype
  September 10, 2022 - Reply

  Human growth hormone hGH is a peptide secreted by the pituitary gland that stimulates growth and cell production. generic clomid 0 Mean inhibin B cd10 2 cycles pg ml c 242 15 773 275 118 773 159 15 352.

 • Calaync
  September 13, 2022 - Reply

 • atmonnark
  September 17, 2022 - Reply

  Stomach acid support Hydrochloric acid HCL can help kick- start digestion in those with low levels, but needs to be balanced against the fact that in high doses, the literature suggests that HCl appears to be a hydrogen donor. doxycycline for kennel cough But see the next slide for a warning.

 • Eloy
  September 24, 2022 - Reply

  slot casino online free slot machine games no dow loading slotomania free slots no download free slotomaina slots online

Leave a reply