По-високо потребление на ток през новогодишните празници

evnEVN България отчита по-високо потребление на електроенергия по време на новогодишните празнични и почивни дни тази година (31 декември 2014 г. – 4 януари 2015 г.) в сравнение с миналогодишните стойности. Диспечерските данни на дружеството показват, че за посочения 5-дневен период клиентите в Югоизточна България са консумирали общо 158 607 000 киловатчаса електроенергия. Тези стойности са по-високи спрямо потреблението през същите дни година по-рано, когато са консумирани общо 143 834 000 киловатчаса.

Върховото потребление в периода 31 декември 2014 г. – 4 януари 2015 г. е било регистрирано в 19:00 ч. на 31 декември 2014 г. Тогава е регистриран товар по електроразпределителната мрежа от 1 942 MW (мегавата). За сравнение върховият товар година по-рано е бил регистриран също на 31 декември – 1 741 MW (мегавата). 

Консумацията през отминалите новогодишни празници надвишава и потреблението от коледните празници (24 декември – 28 декември 2014 г.), когато клиентите на дружеството са консумирали общо 128 482 000 киловатчаса електроенергия.

EVN България напомня, че както и досега, във фактурата на всеки един клиент е посочен точния период на отчитане на консумираната електроенергия, което определя дали потреблението по време на коледа и нова година ще се заплаща с фактурата, излизаща през януари или февруари.

По време на коледните и новогодишни празнични и почивни дни сътрудници на EVN България отчитаха показанията на електромерите по редовен месечен график. Целта е, както всеки месец, да се следва редовният график на отчитане на електроенергията за клиентите на дружеството в Югоизточна България.

Традиционно по време на активния зимен сезон потреблението на електроенергия се увеличава значително, главно за отопление, топла вода и използване на различни електроуреди. Сред факторите, които имат значение за консумацията на електроенергия са:

  • режим и интензивност на потребление при всеки клиент/всяко домакинство
  • състояние на жилищната сграда/имот: външни стени, прозорци, врати, покрив, под и т.н.
  • налице ли са енергийноефективни мерки в имота/сградата
  • външна температура: понижението на външната температура с 1 °C увеличава потреблението на енергия за отопление с около 10%
  • вид и брой на използваните уреди и техният клас на енергийна ефективност
  • поведението при ползване на електроуредите
  • брой помещения в жилището, които се отопляват, брой живущи в жилището и др. 

Важно за всеки клиент е периодично да следи своята консумация на електроенергия чрез сверяване данните от измервателния уред (електромер).

Специалистите в диспечерските центрове на EVN България осъществяват денонощен мониторинг на мрежата. Общо 76 дежурни екипа на EVN България са в постоянна готовност да работят при зимни условия за нормализиране на захранването в случаи на необходимост. Дружеството има възможност за включване на допълнителен брой сътрудници и техника.

About the Author :