По-високи добиви от ечемика в община Болярово

P1050849В община Болярово жътвата на ечемика започна от 15 юни 2013 г.  и вече може да се каже, че е напълно приключила. Средният добив на декар общо за общината е 400 кг, което е значително по-добър добив в сравнение с миналата година, когато беше една 276 кг на декар. В общината са пожънати всички 10 200 декара ечемик.

Приключи и жътвата на рапицата, където са пожънати 24 500 декара със среден добив 230 кг.     Жътвата и на пшеница, започнала  в края на юни, все още не е  приключила в общината ни поради променливите и недобри климатични условия, основно системните обилни дъждове. Поради това от общо 63 800 декара са пожънати над 37 600, а средният добив на декар е 380 кг. Миналата година е имало малко по-слаб добив – 370 кг.

Все още не е приключила и жътвата на кориандър в община Болярово – от 8 400 дка, са ожънати едва 1900, а средния добив е 100 кг на декар.      На територията на общината има засети и над 20 000 декара слънчоглед, които предстои да се жънат на по-късен етап, другите есенни култури все още не са засети.

About the Author :