По-висока разкриваемост на тунджанските полицаи

OLYMPUS DIGITAL CAMERAМарко Бумбаров – началник на РУ „Полиция” – Тунджа представи отчет-анализ за 2013 г. пред състава на управлението, директора на ОДМВР – Ямбол комисар Генчо Иванов, кмета на община „Тунджа” Георги Георгиев, председателя на Общински съвет „Тунджа” Нели Славова и секретаря на общината Андон Кръстев, който е и председател на Общинската комисия по ред и сигурност, общински съветници, кметове и кметски наместници. Началникът на РУП – Тунджа подчерта, че 2013 г. е била една от най-трудните години в работата на управлението. Служителите са изправени пред редица сериозни предизвикателства, най-важни от които са кадровите и ресурсни проблеми. Независимо от това, благодарение на професионализма на наличния състав, на неговата последователна и целенасочена работа, постигнатите резултати са добри, защото е повишена е разкриваемостта за 2013 г. в сравнение с 2012 г. От регистрирани 256 престъпления са разкрити 175 за 2013 г. срещу 102 за 2012 г. Това представлява 68.36% разкриваемост за изминалата година срещу 67% за 2012. Основният вид престъпления, извършени на територията на общината, са кражбите – 184. От тях, прекратени поради липса на престъпление, са 48. Разкрити са 92, което представлява 67,65% разкриваемост. Ръстът спрямо 2012 г. е 7%. Най-висок е процентът на разкритите взломни кражби – 78,38% през 2013 г. срещу 40% за 2012 г. При домовите кражби са разкрити 72%. Сто на сто е разкриваемостта при кражбите от офиси. Ръст бележат и разкритите кражби на части и вещи от МПС, както и на селскостопанска продукция. Преобладаващо кражбите са от изоставени или вилни имоти. Представена беше подробна карта на престъпността и анализирана дейността на групите „Криминална престъпност”, „Икономическа престъпност”, „Охранителна полиция”, автопатрулния екипаж и др. Акцентирано бе върху изключително доброто взаимодействие с ръководството на община „Тунджа”, представителите на местната власт по места, с Общинската комисия по ред и сигурност и с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Марко Бумбаров обобщи и основните насоки в дейността през 2014 г., сред които подобряване работата с подрастващите, индивидуалната профилактика от целия състав сред непълнолетните и по-доброто взаимодействие с отдела за закрила на детето. Началникът на РУП – Тунджа изрази увереност, че и през 2014 г. съставът ще бъде реална сила и гарант за по-добър обществен ред и сигурност. Свои впечатления и препоръки за съвместната работа споделиха кметове на населени места от общината. Те изразиха своята благодарност към местните младши полицейски инспектори и надежда, че ще бъде увеличен наличния състав, за да бъдат покрити още по-добре 44-те села на „Тунджа”. Висока оценка за работата на РУ „Полиция” – Тунджа дадоха кметът на общината Георги Георгиев и директорът на ОДМВР – Ямбол комисар Генчо Иванов. Те подчертаха, че грижата за спокойствието и сигурността на хората е обща грижа и обща кауза и изразиха готовност и занапред да работят в тясно сътрудничество за осигуряването на ред и сигурност за жителите на община „Тунджа”.

Жана Николова

About the Author :