По-висока заетост и повече приходи за хотелите в Ямболско през януари

hotelНощувките, регистрирани през януари 2017 г. в местата за настаняване в област Ямбол – хотели, мотели и хижи, е 3,1 хиляди или с 23,8 процента повече, отколкото през същия месец на 2016 г., съобщават от Териториално статистическо бюро-Ямбол. Нараснал е и броят на местата за настаняване с 11,1 процента, а на леглата в тях – с 12,2 процента.

През месец януари 2017 г. в област Ямбол са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 359, а на леглата – 660.

Пренощувалите в местата за настаняване през януари 2017 г. се увеличават с 16,2 процента в сравнение със съответния месец на 2016 г. и достигат 1,2 хиляди. Те са реализирали средно по 2,5 нощувки. Чуждите граждани са реализирали средно по 3,9 нощувки, а българските – средно по 2.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2017 г. е 15,6 процента. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 1,8 процентни пункта.

Приходите от нощувки през януари 2017 г. в областта достигат 140,4 хил. лв., или с 64,9 процента повече в сравнение с януари 2016 година. Регистрирано е увеличение както в приходите от български граждани – със 77,7 процента, така и от чужди граждани – с 42,8 процента.

About the Author :

Leave a reply