Поща “Делник”: Позиция на Карстен Маах – управител на “РЕНЮЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ” ООД

Позиция

на КАРСТЕН МААХ в качестовото му на Управител на “РЕНЮЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ” ООД, (фирмата се изписва и на латиница, както следва “RENEWABLE ENERGY INVEST” LTD), ЕИК 204873185, със седалище гр.Бургас и адрес на управление: област Бургас, Община: Бургас, гр.Бургас, п.к. 8000, ул. „Оборище“ № 76, ет.1, ап.1 

Във връзка с публикувана статия в някои електронни медии, като например  www.faktor.bg ; www.dnews.bg ; www.yambolpress.bg ; www.narod.bg ; www.frognews.bg ; www.novinata.bg ; www.infoteka.bg ; www.slivenmedia.com , със заглавия целящи да привлекат вниманието на публиката, като “Скандал в Ямбол – разкриха опит на кмета Ревански да даде без търг 660 декара земя на съмнителна фирма (видео)”; “Републиканци алармират: Има риск Ямбол да бъде ощетен с 665 дка общинска земя“ и др., в които се излагат неверни, манипулативни и клеветнически твърдения от името на дружество “Ренюъбъл енерджи инвест” ООД, заявяваме следното:

1.Не отговаря на истината твърдението, „…че дружеството няма реално никаква дейност, а целта е заблуда на гражданите, че зад „ Ренюъбъл Енерджи Инвест“ стои сериозен датски инвеститор. Крайната цел вероятно е лансираната от кмета фирма да придобие без търг и конкурс 660 декара общински терени.“.

Дружеството е регистрирано в Република България, съгласно действащия търговски закон. Съдружници в него са г-н Карстен Брикс Маах и г-н Стийн Хиндсгавл Хансен, и двамата граждани на Кралство Дания. Господин Стийн Хиндсгавл е главен изпълнителен директор и собственик на компания Copenhagen Green Energy A/S, регистрирана в Дания. Само за миналата година, след облагане с данъци, дружеството е с печалба над 10 милиона евро. Между двете дружества са налице търговски взаимоотношения, като въпрос на целесъобразност и търговска преценка, е по какъв начин компанията Copenhagen Green Energy A/S съблюдава и се грижи за своите инвестиции в Република България, реализирани посредством “Ренюъбъл енерджи инвест” ООД. В този смисъл може да се приеме единствено като неточност посочването, че е налице дъщерно дружество.

2.Не отговаря на истината твърдението, „..че твърдението на кмета: „Компанията развива дейност в различни райони на България и за момента работи с вятърни и слънчеви проекти с общ капацитет над 600 MW“,  е още един надут балон…“.

Към днешна дата „Ренюъбъл енерджи инвест“ ООД. има сключени договори за извършване на проучвателни дейности с няколко частни инвеститора в страната, както и с общини в няколко области на Република България. Конкретните договорености са конфиденциална информация, но няма да се поколебаем да ги покажем в съда, ако се наложи да стигнем до съд, за да защитим правата си! Само един от договорите, сключен с частен инвеститор, е за проучване възможността за изграждане на проект с общ капацитет над 350 МW.

3.В публикацията се правят целенасочени внушения и се твърдят откровени неистини, а именно „…Експерти са категорични, че ако се сключи този скандален договор, то въпросната фирма най-вероятно ще  има възможност без търг или конкурс да си изгради един голям фотоволтаичен парк върху земя, собственост на град Ямбол, в размер на 665.00 декара, която градът ще изгуби завинаги…“.

Сключването на договор за проучвателни дейности (проекта на договор е публичен – качен е в сайта на Общински съвет Ямбол), не означава и не гарантира по никакъв начин, че именно с дружеството, което извършва проучване ще бъде сключен дотовор за изграждане на подобен парк за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Община Ямбол разполага с правото да избере инвеститор, ако се окаже, че имотите предмет на обследване са подходящи за изграждане на подобен парк.

Съгласно чл.62 от Закона за енергетиката е възможно и допустимо, общината да учреди срещу заплащане в полза на лицето, което ще изгражда и експлоатира енергийния обект, право на строеж върху земята, за определен период от време. Собствеността върху земята остава непроменена и е на Община Ямбол, както през срока на договора, така и след това.

 

Предвид всичко изложено по-горе, от “РЕНЮЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ” ООД считаме, че изразената в статиита позиция от името на ПП „Републиканци за България“ вреди не само на гражданите на Община Ямбол, но и е пряко насочена срещу реализирането на инвестиции на територията на общината, както и вреди на двустранните отношения между Република България и Кралство Дания. При необходимост дружеството ще предприеме действия по информиране посолството на Кралство Дания в Република България за създалата се ситуация.

Дружеството запазва правото си да потърси обезщетение за нанесените вреди по съдебен ред.

 

 

 

С уважение,

КАРСТЕН МААХ

Управител на “РЕНЮЪБЪЛ

ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ” ООД

 

About the Author :

2 Comments to “Поща “Делник”: Позиция на Карстен Маах – управител на “РЕНЮЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ” ООД”
 • Страхил
  February 9, 2021 - Reply

  “Конкретните договорености са конфиденциална информация, но няма да се поколебаем да ги покажем в съда, ако се наложи да стигнем до съд, за да защитим правата си! ”

  Всъщност, би трябвало до съд да се стигне незабавно, ако наистина “републиканците” лъжат.
  И няма да има нужда от декларации, а се показва решението на съда.

 • джон голт
  February 9, 2021 - Reply

  Делник е една от малкото медии отразяваща всички гледни точки браво ! Сега жалкия Славов да замълчи !

Leave a reply