Поща “Делник”: Бивша учителка по химия и технолог в консервно предприятие стана директор на детска градина в Ямбол

Цялата процедура на конкурса за директори на детски градини – от обявяването му на 5.02.2020 г. със заповед на кмета на община Ямбол до излъчването на крайните резултати, показва че шуробаджанащината продължава и при новия кмет на града.

Забележете! Изискването към кандидатите по обявлението от 5.02.2020 г. е да имат завършено образование с образователно квалификационна степен „магистър“ и професионално направление от области на висшето образование – „Педагогически науки“, „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“, „Социални, стопански и правни науки“.

Възниква въпросът: Как един директор на детска градина, придобил професионална квалификация по по-голямата част от изброените области, ще изпълнява задълженията си, а именно: да осъществява системен контрол върху образователния процес, който е специфичен за предучилищна възраст, да осъществява организацията на вътрешно-квалификационната дейност в детската градина и да изпълнява задължителен норматив преподавателска дейност, както е обявено по длъжностна характеристика.

В комисията за конкурса липсва експерт по предучилищно образование и представители на Обществения съвет в детските градини.

Единият от допуснатите кандидати отскоро работи в дирекция „Хуманитарни дейности“, чийто директор е член на комисията по оценяване на кандидатите. Това е конфликт на интереси!

Този кандидат получава на писмения изпит най-нисък резултат, а след събеседването резултатът му драстично и изненадващо се покачва.

Уважаеми господин Ревански, как назначената от Вас комисия идентифицира професионалните постижения и приноса в предучилищното образование на въпросния кандидат?

Какво дава основание на комисията да смята, че бъдещият директор ще повиши качеството на образователната услуга в детска градина „Свобода“ и ще изведе институцията от дъното, на което се намира от години?

Не е тайна за ямболлии, че бъдещата директорка е майка на ваш служител и приятел от сферата на личния Ви бизнес!

Много хитро се възползвате от някои луфтове в Закона по предучилищно и училищно образование, за да назначавате „Ваши хора“.

Това е некоректно и уронва престижа на местната власт, а противоречи и на предизборните Ви обещания!

Как ще постигнем качествена и иновативна образователна система, когато се назначават хора без необходимите знания, умения и нагласи за новия облик на предучилищната образователна институция, която да бъде образователна институция от ХХI век?

Възмутени родители и учители

Б. Р.

Проверка на „Делник“ в публикуваните в сайта на община Ямбол протоколи и съобщения във връзка с конкурса показва, че кандидатите за директори на двете детски градини са били 7. На теста, проведен на 3 юли, са се явили 6, един се е отказал.

Самият тест е бил от 30 въпроса, на които кандидатите е трябвало да отговорят в рамките на 1 час, а максималният брой точки е 30.

За успешно издържал конкурса кандидат се е считал този, който е събрал не по-малко от 2/3 от максималния брой точки, присъдени от членовете на комисията. Класирането от втория етап на конкурса е:

 1. Снежана Иванова – 26 точки
 2. Митка Тодорова – 25 точки
 3. Нели Тодорова – 22 точки
 4. Таня Балева – 22 точки
 5. Галина Василева – 21 точки

Не е допуснат до трети етап само един кандидат, получил 14 точки.

Третият етап е бил събеседване с кандидатите с еднакви към всички въпроси.

След него класирането е:

За директор на ДГ „Свобода“:

 1. Галина Василева – 28.01 т.
 2. Снежана Иванова – 27.01 т.
 3. Нели Тодорова – 21.34 т.

За директор на ДГ „Валентина“:

 1. Митка Тодорова – 29.67 т.
 2. Снежана Иванова – 27.01т.
 3. Таня Балева – 26.34 т.
 4. Нели Тодорова – 21.34 т.

Опитите ни вчера да получим коментар от община Ямбол се оказаха неуспешни, „Делник“ е готов да публикува и нейната позиция.

About the Author :

8 Comments to “Поща “Делник”: Бивша учителка по химия и технолог в консервно предприятие стана директор на детска градина в Ямбол”
 • Ленко
  July 21, 2020 - Reply

  Явно иновациите в образованието преминават в нов етап, а именно ГКХ/готови консервирани храни/. Ще се започне с едни апликации върху капачки за буркани, пълнене на бидони и три литрови буркани за зимата особено подходящи за онлаин обучението. Интерес представлява отношението на родителите, чийто деца са поверени на тези детски градини. Какви критерии ще има директор на детско заведение, който си няма и понятие от съвременните изисквания към образователния процес! Отдавна въпроса дали детето е “амкало, спинкало и играло” не е актуален! А дали е взета в предвид и придобитата професионална компетентност на кандидатите за длъжността не става ясно! Опорочаването на конкурса и шуробаджанащината водят до отлив от професията и дефицит на образовани и компетентни кадри! Всичко това се отразява на нацията, на младите хора, на бъдещето на България. Директора на ДГ е този, който поставя жалоните, опреселя нивото и взисква от учителите за качествено и иновативни обучение. Когато директора е “ашладисан” и обучението страда. Надявам се здравия разум да победи и един призив към родителите: Не бъдете равнодушни, кой ще образова децата Ви има голямо значение!

 • ДГ Свобода
  July 22, 2020 - Reply

  Това не е становище на екипа, на ДГ Свобода.

 • Иванчо
  July 22, 2020 - Reply

  Следях конкурса отблизо и с голям интерес. Всички в града говореха, че за една детска градина има нагласен човек! Отдавна тези конкурси са проформа и хвърляне на прах в очите на хората!

 • фен на ДЕЛНИК
  July 22, 2020 - Reply

  Харесва ми, че ДЕЛНИК огласява всякакви мнения по злободневни градски теми, прави съответните справки и дава точна информация !

  • Зарка
   July 23, 2020 - Reply

   Така е с всички конкурси. Затова има събеседване. Точно там няма как да се докаже кой какви познания има. И двата конкурса бяха опорочени. Този за директор на детска градина и този за директор на детска ясла. Надпреварата беше за кой какви връзки ще изкара. Нали кмета говори за честност. Нека да видим въпросите от теста и въпросите от събеседването. Един от въпросите към кандидатите за директор на ясли е бил. “Вие защо отказахте да влезете в Ковид отделение?” Щеше да е смешно, ако не беше тъжно.

 • Ваня Георгиева
  July 23, 2020 - Reply

  Уважаеми дами и господа от Общинската администрация на гр. Ямбол, сверете вашите знания и компетентности със Закона за предучилищно и училищно образование:
  -Директорът на ДГ не е само администратор, чл.258(1) ,, Директорът на държавна или общинска ДГ, организира и контролира цялостната дейност на ДГ, в съответствие с правомощията, определени с Държавния образователен стандарт и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
  В тази връзка се взима предвид чл.31(1) от Т.1 – до Т.35 на Наредба 15(22.07.19г)
  Обърнете вниманието Т.3 – ,,Директорът планира, организира, контролира и отговаря за образовотелния процес, както и за придобиването на ключови компетентности от децата – Т.16,17,18,35…..
  Според гореизложеното, далие възможно всеки един педагогически специалист, придобил висше образование от области ,,Природни науки математика и информатика”,Технически науки”, ,, Социални, стопански и правни науки” да изпълнява функциите на директор на ДГ?
  Чл.33(3) от Наредба 15( 22.07.19г), директорът на ДГ изпълнява задължителна преподавателска работа, съобразно придобитото образование и професионална квалификация.
  Представяте ли си как педогогически специалистот гореизредените области на висшето образование( физици, химици, прависти, зооинженери и т.н……, ще организират педагогическите ситуации по образователните направления в предучилищната образователна институция с деца от 3 до 7 години!?!?
  В Ямбол има ли РУО? И ако има потърсите консултация!
  Кметът е ясно , че няма представа, но явно има личен интерес!

 • възмутена майка
  July 24, 2020 - Reply

  С тая недомислица и нагласяваме на места,окончателно ме загубихте господин Кмете! Вижда се колко са Ви амбициите за бъдещето на града-децата ни!Учител по химия ,ще ми изготвя план на обучение в детска градина!На Менселеевата таблица ли ще ги учи? Смешни ставате!

 • Родител
  January 5, 2022 - Reply

  Що за конкурси? Шуробаджанащината е за жалост и в новото ръководство на общината. Пенсия на 71 години директор на Пламъче. И после децата не стават. Еми с такива педагози.

Leave a reply