Почти 60 % от хората в Ямболска област използват редовно интернет

phpsuvjcr_800x_62 % от домакинствата в област Ямбол имат достъп до интернет в домовете си, при средно 67.3% за страната. Това показват данните от проведеното изследване на Националния статистически институт за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Ямбол за 2017 г. По този показател е регистрирано увеличение от 4.9 процентни пункта спрямо предходната година. Област Ямбол се нарежда на 18-то място по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет.

През 2017 г. 59.6% от лицата на възраст между 16 и 74 години в област Ямбол използват регулярно (всеки ден или поне веднъж седмично) интернет. Спрямо 2016 г. се отчита ръст от 12.7 процентни пункта. По този показател областта се нарежда на 13-то място след област Пловдив с 60.5%, и пред област Разград с 58.7%.

Жените в областта са по-активни при редовното използване на интернет, с относителен дял от 63.1%. Тяхната активност е по-висока от средната за жените в страната с 2.3 процентни пункта и по-висока от активността на мъжете в областта с 6.9 процентни пункта.

65.3% от лицата с висше образование в област Ямбол използват редовно интернет, почти толкова са и лицата със средно образование (61.6%), а относителният дял при лицата с основно или по-ниско образование е 45.7%.

Относителният дял на лицата, използващи услугите на електронното правителство през последните 12 месеца, е 9.3% за областта, при 20.7% средно за страната.

About the Author :