Почти нулеви плащания по европейските проекти през 2015 г.

DSC08223В пиковата година за завършване на европейските проекти, когато община Ямбол трябва да получи и разплати близо 100 млн. лв., плащанията през 2015 г. са почти нулеви, а вече почти са минали първите пет месеца. Това показва справка в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България. Според нея община Ямбол има 24 проекта на обща стойност 154 894 558, но получените разплащания са само за 44 781 204 лв. Като брой повечето от тези проекти – 15, са приключени, но сред оставащите реално са големите инфраструктурни обекти, които мъчат ямболлии и които крият риск за финансовата стабилност на общината, ако не бъдат изпълнени както трябва. Единствената добра новина от същата информационна система е, че сроковете на всички големи проекти са удължени, така че общината поне формално е успяла да си осигури възможност да ги довърши.

Необяснимо защо почти по всички останали за изпълнение големи проекти през тази година има нулеви плащания, само за проекта за модернизацията на централна градска част има разплатени 74 600 лв. през 2015 г. Срокът му за изпълнение е удължен до 20 декември 2015 г., а в момента той е временно спрян.

Досега за него общината е получила 1 728 679 лв. от очакваните общо 4 974 674 лв., но това са само авансовите плащания и получената през февруари тази година малка сума на фона на очакваното.

По време на общественото обсъждане за поемане на дълг към Фонд „ФЛАГ” за този проект стана ясно, че общината не е платила още нищо от строителните дейности на изпълнителите, които работят и без авансово плащане, и възнамерява да направи това точно през май. На този етап били приети и одобрени извършени дейности за 725 574,58 лв., които евентуално се очаква да бъдат върнати на общината като разплащания едва през юли 2015 г. Според общината вероятно в началото на юни строителството ще бъде възстановено, но тепърва ще видим дали това ще се случи.

По всички останали големи инфрастуркутри проекти има нулеви плащания през 2015 г.

По най-големия проект за канализацията на Каргона и за изграждане на пречиствателна станция има разплатени до 2014 г. 25 658 709 лв. от общо 90 299 459 лв. Срокът му за изпълнение е удължен до 31 март 2016 г., но това не е гаранция, че закъснението за изграждане на пречиствателната станция ще бъде наваксано. По този проект поне видимо се извършва асфалтиране на улици в Каргона, но мъглата с информацията кое докъде е извършено е пълна, защото общината дава информация само когато е принудена и няма накъде да изклинчи.

По проекта за туристическите атракции, който включва Безистена и Археологическия резерват „Кабиле”, са разплатени 3 549 753 лв. от общо 5 470 117 лв., но плащането за 2015 г. отново е нулево. Той е временно спрян, макар обектът да е напълно завършен, защото се чака одобрение на извършеното от Института за паметниците на културата и никой не може да каже кога ще се случи това.

По другия, може би най-проблемен проект, за регионалното депо също има удължаване на срока до 31 март 2016 г., но най-вероятно то няма да е последно. Там няма разплатена и една стотинка от общо 29 389 564 лв. Община Ямбол е сключила договор за строителството на първа клетка, но изпълнителят се е видял в чудо, защото на мястото на строежа от дъждовете се е образувал язовир, дълбок с метри и никой не знае кога ще започне реалното строителство. Голяма част от средствата по този проект са за рекултивиране на старите сметища в общините Ямбол, Сливен, Стралджа и Нова Загора, които сами трябва да си организират обществените поръчки и дейностите по тях, но явно и те са на много ранен етап, за да няма никакви разплатени средства.

Големият проблем със забавените плащания по пректите от една страна е, че общината може да затъне финансово, защото принципът на европейските проекти е, че тя трябва да разплати построеното, а след това да го иска за възстановяване. Не случайно през последните години общината разпродава всичко, от което може да получи някакви пари, защото работата с „европейските милиони” не е шега работа.

От друга страна голямата опасност е как ще бъдат извършени тези проекти и как ще бъдат отчетени дейностите по тях, за да не се стигне до налагането на финансови санкции, както вече има пример с община Сопот, на която имуществото е обявено на търг заради наложена финансова санкция по проект за пречиствателна станция.

Общинското ръководство демонстрира видимо спокойствие за изпълнение на проектите, но ние като граждани не може да сме спокойни, след като кметовете се сменят, но плащането на бакиите им остава за нас.

Диана Иванова

About the Author :