Последен опит за спасяване на „Парахода”

1Последен опит за спасяване на знаковата за Ямбол сграда – „Парахода”, правят група граждани, сред които са – архитекти, писател, журналист, лекар, инженери и общественици.

Те са подали заявление до министъра на културата и до директора на Националния институт за недвижимо културно наследство, с което настояват сградата  на  „Парахода” да бъде декларирана като недвижима културна ценност – архитектурен паметник на културата с категория „местно значение“.

2Сградата е образец на междувоенния модернизъм в България с безспорна архитектурна стойност. В заявлението са посочени мотивите да се иска нейното съхраняване, защото общинската администрация възнамерява да я събори, за да разшири паркинга в междублоковото пространство.  За имота, в който се намира къщата, е изготвен Проект за изменение на плана за регулация и застрояване, с цел: премахването на трайния й градоустройствен статут. Сградата е построена през 30-те години на 20-ти век, като къща на д-р Добри Стефанов, и е дело на арх. Александър Куртев, живял и работил в гр. Ямбол. Проектираните от него сгради в града са преобладаващо в стилистиката на модернизма. Най-изтъкнатият му шедьовър е Минералната баня до входа на парка – недвижима културна ценност с категория „местно значение” .

3В подкрепа на предложението към заявлението е представено и становище от Васил Макаринов, зам-председател на Управителния съвет на Фондация „Български архитектурен модернизъм“ за архитектурната стойност на сградата. С писмото са внесени и необходимите документи – попълнен фиш №3 и фотодокументация, с което започва процедура по реда на Закона за културното наследство. Очаква се в Ямбол да пристигнат експерти от НИНКН, с цел проучване и идентификация на сградата като НКЦ

4За започване на процедурата са уведомени кметът и председателят на Общинския съвет с призив за съдействие да не се предприемат мероприятия, свързани със сградата, докато тя не завърши.

Припомняме, че бяха събрани 1294 подписа на граждани за запазването на сградата, които бяха предадени на общински съветници, за да послужат като мотив за спиране на процедурата по събарянето й.

5Част от мотивите:

Сградата, наричана „Парахода”, е проектирана от арх.Александър Куртев. Както собственикът, така и авторът на проекта са личности, свързани с историята на гр. Ямбол. Арх. Куртев е роден  в  Пазарджик през 1902г., женен в Ямбол за дъщерята на д-р Бояджиев – Катя Бояджиева. Тяхната дъщеря е известната пианистка проф. Милена Куртева, кръстена на съпругата на Ал. Стамболийски, с чийто семейство са подържали приятелски отношения.

Арх. Куртев завършва архитектура в Дрезден, след което работи 2 години в архитектурно бюро в Париж.  Започва професионална кариера в Ямбол непосредствено след връщането си от Франция през 1931г.

6Д-р Стефанов е завършил медицина в Букурещ, основател е на фтизиатрията в гр. Ямбол, дългогодишен директор на Тубдиспансера. Първоначално улицата,  на която е построена къщата,  до  1948г. се е казвала „Цар Борис”,  наричали са я „Борисова”.  От 1990 г. улицата е с  настоящето си име – ул. „Йордан Йовков”.

Сградата на ул.”Йордан Йовков” №34, построена като къща на д-р Добри Стефанов, е ярък представител на архитектурата на модернизма в междувоенния период в България.  Стилистиката на елементите на сградата и цялостния й облик я причисляват към характерните образци от 30-те години на 20-ти в.

7Появата на такива сгради в гр. Ямбол е неразривно свързано и с развихрилата се по това време естетика на модернизма,  като градът се явява в авангарда на това движение в България. Основаното от Кирил Кръстев, Васил Петков, Недялко Гегов и Тотю Брънеков  „Дружество за борба против поетите” излиза с първия манифест на футуризма у нас.  Осъществяват кореспонденция с Филипо Томазо Маринети – водача на италианските футуристи. В издаваното от тях списание ”Crescendo” излизат и публикации  с архитектурна критика .

8Извадка от мнението на Васил Макаринов – Фондация ”Български архитектурен модернизъм” – в подкрепа на предложението за деклариране на къща „Парахода” : „В контекста на модернизма между двете световни войни трябва да оценим достойнствата на къщата на д-р Добри Стефанов. Липсата на каквато и да било фасадна декорация, гладките мазилки и плоския покрив дават изява на експресивно решения с елегантна извивка югозападен ъгъл. Това може би е най-характерната част на сградата, която в комбинация с терасата на последния етаж, козирката с колони с кръгло сечение и тръбния парапет говори за т.нар. „корабна“ стилистика – любима на архитектите на модернизма от 1930-те и съвсем не без основание дала прозвището на сградата.

9Други важни елементи също трябва да се отбележат като много ценни от гледна точка на естетиката на модернизма. Това са не особено често изпълняваният у нас плосък (макар частично) покрив, обединяването с хоризонтална профилна мазилка на прозорците през източния ъгъл, тръбният парапет на балкона над входната врата, металните профили на остъклението на стълбищния прозорец, издължените в ширина 4-крили (все още запазени в автентичност) прозорци и др.

Тези стилистични белези показват принадлежността на сградата към европейските тенденции от 30-те години на миналия век – период, за който Ямбол може да се гордее, че се развива успоредно с авангарда в Европа. Унищожаването на тази сграда ще заличи един от материалните белези на този уникален момент от градската история.”

Всичко това доказва, че Ямбол се нуждае от тази сграда и общинската му управа не само не трябва да я събаря, а трябва да се погрижи да я възстанови в първоначалния й вид и да я изпълни със съдържание. Тази сграда може да се превърне в център за изкуство, в арт галерия,  в музей  или да се ползва по друг полезен за града начин,  но не бива да се събаря, за да отвори място за паркиране на няколко коли. В крайна сметка историята на града, паметта и хората са по-важни от това да намерим място на автомобилите, без значение дали ще се печели от това паркиране или не.

Диана Иванова

About the Author :