Поредно дарение, свързано с Георги Братанов

22885875_1843593779249079_5523584539629662632_nЯмбол, 14.11.2017 г.

Руска Братанова, съпруга на ямболския поет Георги Братанов, за трети пореден път дари на Държавен архив-Ямбол негови лични документи. Дарението бе направено на 1 ноември – Деня на народните будители и рожден ден на Държавен архив-Ямбол. 273 са обработените и достъпни архивни единици от първите две дарения, свързани с личността и творчеството на Георги Братанов, предстои обработването на новопостъпилите материали.

Документите, предадени в Държавен архив-Ямбол, имат широк обхват – документални материали с биографичен характер, запазени тетрадки с надпис списание „Звънче“, от детските му години, в които събира първите си стихчета, гатанки, приказки; документи, свързани с дейността на Г. Братанов, като ръководител на литературно-творчески кръжоци, удостоверения за награждаване и присъдени литературни награди. Второто постъпление включва екземпляри от всички произведения на твореца, приложени към тях ръкописи, рецензии, писма. Преобладават документите, разкриващи процеса на създаване на дадена творба и пътя от ръкописа до отпечатването й.

About the Author :