Поредната месечна сбирка на общинския кмет и местните ръководители В Болярово

IMGP6554 На 30 октомври 2017 година се състоя поредната среща на общинския кмет Христо Христов с кметовете и кметските наместници от селищата на община Болярово. Такива срещи се провеждат в края на всеки месец, за да бъдат поставени и обсъдени текущи актуални проблеми и набелязани начините за тяхното своевременно решаване.

Приоритетно беше обсъден въпросът за готовността по места в усложнена зимна обстановка. Постъпи предложение, прието единодушно, със земеделските производители, разполагащи с почистваща пътищата техника, да бъдат сключени договори за оказване на съдействие в тежки зимни условия.

Христо  Христов представи на колегите си Апостол Калев – новият ръководител на EVN – Ямбол и КЕЦ – Елхово, който беше придружен от своя заместник Милен Брънков.

IMGP6560Апостол Калев сподели, че работи в системата на енергоснабдяването от 1981 г. Запознат е добре със свършеното от досегашния ръководител – Желязко Андонов. Уведоми присъстващите, че телефоните за връзка остават същите.

Последваха запитвания към него и споделяне на съществуващи проблеми в селища в общината: с. Ружица, с. Оман, с. Попово, с. Голямо Крушево, с. Дъбово, с. Ситово, с. Мамарчево. Като преобладаващ се оказа преплитането на дървесни клони в електропроводниците и необходимостта от периодичното им изрязване. Освен това – неработещи трафопостове (като напр. в село Оман).  Апостол Калев взе активно отношение по въпросите, споделени от местната власт и даде пояснения относно бъдещите действия на оглавяваната от него служба.

Разгледан бе и въпросът с дървата за отопление – проблемите са решени в почти всички селища. Колкото до обхвата на Виваком – обещанията са за покритие навсякъде в нашата община.

Обсъдени бяха и други актуални въпроси, касаещи благоденствието и спокойното ежедневие на населението.

Бинка Величкова

IMGP6557 IMGP6556

About the Author :