Пореден месец безработицата в Ямболско е под средната за страната

IMG_1111За пореден месец равнището на безработица в област Ямбол е под средното за страната. През септември 2018 г. безработицата в Ямболско е 5,11 %, а националният показател е 5,6 %, съобщи Генка Киркова, началник отдел “Посреднически услуги” в Бюро по труда-Ямбол. Областта ни се нарежда на 10-то място по ниска безработица в страна – след област Велико Търново и преди Русе. Спрямо предходния месец се отчита леко намаление на безработицата с 0,1 %. Ако сравним обаче със септември миналата година – намалението е с 2 %.

В регионален мащаб най-ниско е равнището на безработица в Ямбол – 2,7%, “Тунджа” – 6,5% и Стралджа – 8,1 %, а в Болярово – 12 % и Елхово – 13,1 % е по-високо. В сравнение със същия месец на миналата година безработицата е по-ниска в четири общини, най-голям е спадът в Стралджа и Болярово съответно с 9,9 % и 6,6 %, а в Елхово няма промяна.

През септември в бюрата по труда в област Ямбол са заявени 312 работни места, от които 286 са на първичния трудов пазар. В сравнение с предходния месец броят на заявените работни места намалява със 143.

Най-много места са заявени в отраслите “Административни и спомагателни дейности” – 75; “Преработваща промишленост” – 52; “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 39; “Образование” – 33; “Транспорт, складиране и пощи”-25; “Строителство” –  24.

Длъжностите, за които са обявени най-много свободни работни места, са: машинен оператор, манипулант в промишлеността, монтажник, кондуктор, общ работник, шивач, градинар, носач-товарач на стоки.

Започналите работа през месеца безработни лица са 261, от които 241 на първичния трудов пазар.

Все повече се обявяват работни места, без за тях да има изискване за образование и квалификация, констатират от  Бюрото по труда в Ямбол. Изискванията на работодателите се снижават, те са готови да обучават на място наетите хора. Търсенето на работници се увеличава и поради това вече работят и хора с ниско образование, и с дефицити. Специалистите по трудова заетост обаче потвърждават, че хората, които са истински мотивирани да работят, успяват да си намерят работа и без да стигат до бюрата по труда – те преминават с относителна лекота от един работодател на друг. Затова и тях статистиката не ги лови.

Равнището на безработица в област Ямбол е по-ниско и намалява с по-големи темпове, отколкото в Сливен, сочат регионалните тенденции.

Очаква се обаче през следващите месеци безработицата да отбележи известно повишение, тъй като по това време приключва сезонната заетост в селското стопанство и преработващата промишленост.

About the Author :

Leave a reply