Помощ за дете, пострадало от катастрофа

DSC02115На 18 декември 2014 г. в залата на БЧК – Ямбол се проведе работна среща, участие взеха: Атанас Недялков – дете пострадало при пътнотранспортно произшествие, родителите на момчето, представители на печатни и електронни медии от гр. Ямбол и Гергана Георгиев – щатен специалист в БЧК – Ямбол.

Гергана Георгиева откри срещата и представи участниците в нея. Предоставена бе информация за дейността на Фонд за подпомагане на  деца пострадали при пътнотранспортни произшествия и идеята около която се обединяват: Българският Червен кръст, Главна дирекция “Охранителна и пътна полиция” към МВР, Българската професионална футболна лига, Съюзът на българските автомобилисти, Българският футболен съюз, Министерство на здравеопазването, Министерство на транспорта, Асоциациите на производителите и на вносителите на автомобили, Здравноосигурителният институт и др.

Подчертано бе, че партньорите работят съвместно на базата на подписано споразумение за сътрудничество в областта на превенцията на пътнотранспортните произшествия, като провеждат периодично информационни, благотворителни и фондонабирателни кампании за осигуряване на финансова подкрепа за лечение и рехабилитация на деца, които вследствие на пътна злополука са получили различни по степен увреждания.

Със съгласието на родителите отново чрез БЧК – Ямбол за пострадалото дете  ще бъде осигурена психологическа помощ от специалисти – доброволци. След месец ще бъде проведена втора среща за проследяване лечението на момчето.

По време на срещата родителите споделиха за инцидента, който се претърпели. Атанас благодари за подкрепата на всички добри хора, които му помагат да забрави страшния ужас, който е преживял.

В края на срещата се връчи финансовата помощ в размер на 600 лв. /шестотин лева / за подкрепа, лечение и рехабилитация на Атанас Недялков от гр. Ямбол.

Гергана Георгиева

About the Author :