Положени са 80 % от всички проводи на водния цикъл

Info Tsentar Kargon 1В рамките на Информационния ден, организиран на 07.08.2015 г. от община Ямбол по проекта за Водния цикъл, експерти от Звеното за изпълнение на проекта отговаряха на въпроси на заинтересовани граждани за извършваните строителни дейности и за процеса на присъединяване към новоизградената ВиК мрежа. Инициативата протече с огромен интерес от страна на гражданите. Десетки жители на кв. „Каргон” преминаха през информационните центрове, разположени на площада пред Народно читалище „Пробуда” и в Градския парк. Жителите на Ямбол получиха информация и за хода на работите по строителството на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ). Всеки заинтерсован имаше възможността да зададе своите индивидуални питания към експертите –  какви довършителни дейности предстоят съответно на неговата улица, кога ще се случи присъединяването към новата канализационна мрежа и ще се осъществи асфалтирането, монтажът на бордюри.

Info Tsentar KargonТехническите лица от Звеното за изпълнение на проекта за Водния цикъл на Ямбол ще продължат да информират и отговарят на питанията на гражданите по местата на обектите, където протичат дейностите по новото строителство. Към момента напълно възстановена е пътна настилка по улиците „Стоил Войвода”, „Оборище“, „Битоля“,  „Захари Величков“, „Преспа“, „Ветрен“, „Белмекен“, „Коста войвода“, „Иларион Драгостинов“, „Вежен“, „Струга“, „Лазар Маджаров“ и „Хан Кардам“. В процес на възстановяване са настилките по ул. „Клокотница“, „Преспа“ и „Д-р Кръстев“. Продължава интензивно възстановяването на пътните настилки и по останалите улици в кв. „Каргон“ – положени са около 80% от всички предвидени по проекта проводи – битови канализационни, дъждовни канализационни и водопровод, изградени са канализационни и водопроводни отклонения, шахти, поетапно се извършва и видеонаблюдение на канализационните тръби преди възстановяването на настилката.

Info Tsentar Park 2Усилията на строителя сега са насочени към изграждане на ІІ-ри етап  – колектор „Индустриален“ и КПС „Индустриална” (готова в груб строеж), които ще направят възможно присъединяването на Промишлена зона към канализационната мрежа на града и отвеждането на водите за пречистване в бъдещата ПСОВ. Правят се довършителни дейности по двете битови канализационни помпени станции на колектор V – монтаж на оборудване, свързване с главен колектор V, вертикална планировка.  Работи се и по последните метри от колектор V – връзка между изградените участъци – по ул. „Ат. Кратунов“ и по ул. „Индже Войвода“. Довършителни работи се извършват и по двете дъждовни канализационни помпени станции – шнековите помпи са доставени – предстои монтажът им. В най-скоро време се очаква да бъде завършена пътната настилка по останалата част от ул. „Д-р Кръстев“, за да се възстанови маршрутът на автобусни линии №2 и №20.

Info Tsentar ParkОбщина Ямбол призовава гражданите да не предприемат действия по присъединяване към новата канализационна мрежа преди окончателното приключване на строително-монтажните работи по проекта за Водния цикъл на града и въвеждане на строежа в експлоатация. Всякакви предварителни действия ще доведат до запълване на тръбите и изкопите с отпадъчна вода, което затруднява и допълнително забавя работата на строителите. Възпрепятства се и процесът на видеонаблюдение по новоположените канализационни тръби, който е задължителен преди пристъпването към асфалтиране на съответния участък. Видеонаблюдението има за цел да установи наличие на евентуални дефекти по трасето на новоизградената канализационна мрежа. Община Ямбол и фирмата-изпълнител на строителните дейности апелират към всички граждани за разбиране и търпение. Към присъединяване към мрежата гражданите могат да пристъпят едва след официално известяване от страна на община Ямбол.

Ul. Dr. Krastev„Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на град Ямбол” е най-мащабният проект в региона, който окончателно ще реши проблемите на града с ВиК инфраструктурата. Проектът е на обща стойност 93 421 246 лв., финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“, от които 72 239 567 лв. се предоставят от Кохезионния фонд на ЕС, националното съфинансиране е в размер на 18 059 892 лв., а съфинансирането от страна на община Ямбол възлиза на 3 121 787 лв.

Ul. G. Sheitanov_Kanalizatsiya

About the Author :