Половин година ВКС бави решение по делото на ямболския кмет

IMG_1723Половин година вече съдийски състав на Второ наказателно отделение на Върховен касационен съд бави делото на ямболския кмет, станало известно като делото за водопровода. То е обявено за решаване на 21 януари 2015 г. и според правилата препоръчителният срок за изготвяне на решение е един месец, но съдиите удобно и упорито мълчат и не излизат с никакво решение. Делото е постъпило във ВКС на 4 септември 2014 г., първото му заседание е било на 24 ноември 2014 г., но тогава е било отложено и на 21 януари се е провело заседание, на което то е обявено за решение.

За сравнение предишният състав на Върховен касационен съд реши делото за три месеца. Тогава делото беше постъпило на 15 април 2013 г., първото заседание е било на 28 май 2013 г., но е било отложено, второто е било на 25 юни 2013 г. и на 26 септември 2013 г. съдиите са постановили съдебния си акт, а във втория случай вече 6 месеца няма решение.

Това странно протакане на решението не е типична практика на ВКС, а по-скоро е сред изключенията. Според доклада за 2014 г. на ВКС от 2036 свършени дела със съдебен акт по през 2014 г. 1237 са решени в едномесечен срок, а 377 – в двумесечен срок. Останалите 423 са решени извън тези срокове и те представляват приблизително 1/5 или 20,78% от общия брой на делата. Специално място в доклада е отделено точно на такива дела, които се бавят и след тримесечния срок, което по техните стандарти се води „съществено забавяне в изготвянето на съдебните актове”. Към 01.01.2015 г. в първо наказателно отделение има осем неизготвени съдебни акта по дела, обявени за решаване през първото полугодие на 2014 г., във второ наказателно отделение – един и в трето наказателно отделение – три съдебни акта. Т. е. делата с такива просрочия се броят на пръсти.

Трудно е да се отдаде това забавяне само на натовареността на съдиите във Върховен касационен съд. Средно месечно те имат към 5 дела, докато всички останали съдии в софийските съдилища, че дори и в ямболските съдилища имат значително повече. За сравнение наказателните съдии в Софийски градски съд, който е с ранг на окръжен за столицата, имат средна натовареност от 48 разглеждани дела месечно, софийски районен съд около 35 дела месечно, окръжните наказателни съдии в Ямбол към 6 дела месечно, а районните съдии към 20 дела месечно. Всички обаче се стремят да решават делата в препоръчителния едномесечен срок и дори и да не го спазят се вместват поне в тримесечния. Или иначе казано подобно забавяне от 6 месеца не е типично почти за никой съд и меко казано е смущаващо, защото е прекалено удобно за кмета и неговото кандидатиране за трети мандат.

Припомняме, че това е най-дълго протаканото дело на ямболския кмет Георги Славов, по което той е обвинен, че е извършил длъжностно престъпление, с което е ощетил общината с над 2 млн. лв. По него така и не може да се намери съдебен състав, който да оправдае кмета и единственото, което правят съдиите, е да го върнат за ново разглеждане в предишната съдебна инстанция от друг съдебен състав. Според запознати върховните съдии имат право още веднъж да го върнат за ново разглеждане в Бургаски апелативен съд. Преди месец се понесе точно такава мълва, че делото е върнато отново в Бургас, но решението не е обявено и затова официално слухът не се потвърди.

Това беше седми съдебен състав, който ще се се произнесе по съдебния казус за водопровода. Първата присъда, с която стартира в Ямбол това дело, беше 5 години затвор и 6 години лишаване на Георги Славов от право да заема отговорна държавна длъжност, но делото беше върнато върнато от Бургаски апелативен съд за ново разглеждане от друг състав на Ямболски окръжен съд. И вторият ямболски съдебен състав обаче произнесе ефективна осъдителна присъда на кмета от 3 години и 8 месеца затвор и 4 години забрана да заема отговорна държавна длъжност, като прие, че обвинението в длъжностно престъпление е по по-лекия състав, и затова присъдата е по-малка.
Бургаските апелативни съдии потвърдиха тази присъда, но Върховен касационен съд я върна за ново разглеждане от друг състав. И новият съдебен състав на апелативните съдии потвърди присъдата и за втори път делото се върна във Върховен касационен съд.

Така или иначе е факт, че на този етап шест съдебни състава гледаха това дело и нито един не посмя да произнесе оправдателна присъда, а само ефективни.

Това дело е от съществено значение за участието на кмета в предстоящите местни избори и кандидатирането му за трети мандат, както той се е наканил. Ако бъде признат за виновен, независимо дали присъдата е условна или ефективна, той няма да има право да се кандидатира за кмет, защото това е последна инстанция и присъдата ще влезе в сила. Ако отново делото бъде върнато в Бургас, до местните избори няма да има влязла в сила присъда и Георги Славов отново ще може да се кандидатира необезпокояван. Но както е тръгнало може и до 25 октомври съдиите да не се произнесат с решение, за да може Георги Славов да си проведе необезпокояван изборите….

Диана Иванова

 

 

About the Author :