Полицията е осигурила сигурността на изборите

1524439Създадена е необходимата организация за обезпечаване на сигурността, обществения ред и спокойствието на гражданите на територията на област Ямбол преди, по време и след приключване на втория тур от местните избори на 01.11.2015 г.

Около 150 служители на МВР ще участват в охранителнителни дейности и обезпечаване на обществения ред, от тях 120  ще отговарят пряко за охраната на на местата за гласуване и ОИК. Те ще се грижат за сигурността на 89 СИК, разположени в 86 изборни места.

В ОДМВР работи Оперативен щаб, създаден с заповед на директора на ОДМВР Ямбол, за управление на силите и средствата, участващи в обезпечаването на обществения ред и сигурността по време на изборите. От  структурните звена в дирекцията се извършват планирани мероприятия за  гарантиране на сигурността, противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите, опазване на обществения ред и охрана, осигуряване на пожарната безопасност и защитата на населението в периода на подготовка и при произвеждане на изборите. Създадена е оптимална организация за получаване, незабавно отработване и доклад на сигнали за нарушаване на обществения ред, подготвяно или извършено престъпление, включително и при нарушения, свързани с изборния процес.

Днес, 31 октомври 2015 г., след запечатването на изборните секции служителите на МВР поемат охраната на местата за гласуване и изборните книжа, която и ще продължи до приключване на гласуването и предаване на протоколите в Общинските избирателни комисии на 01 ноември 2015 г.

Създадена е необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен/зелен паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас, като се снабдят с необходимите документи.

На 31 октомври (събота) звената за издаване на документи за самоличност в сградата на ОДМВР Ямбол и в районните управления в градовете Елхово и Стралджа, ще бъдат отворени от 08.30 ч. до 17.30 ч., а на 01 ноември /неделя/ – от 08.00 до 18.30 часа.

Служителите на група „Миграция” при ОДМВР – Ямбол също ще оказват съдействие на гражданите от Европейския съюз, заявили желанието си да участват в местните избори, да се сдобият с необходимите документи за гласуване /при изгубено, откраднато, повредено или унищожено удостоверение за пребиваване в страната/. За да получат документ те трябва да подадат лично заявление в група “Миграция” в ОДМВР – Ямбол.

 

About the Author :