Полицаи дават съвети на учениците за безопасна ваканция

BV_1Над 500 ученици от област Ямбол участваха в открити беседи  на тема „Безопасна ваканция“ през тази седмица

Инициативата стартира на 14 май  и цели да  привлече вниманието на учениците към спазване на правилата за безопасност  през предстоящата лятна ваканция. Водещи в мероприятията са  инспекторите от детска педагогическа стая, служители от Пътна полиция и представители на МКБППМН при общините Ямбол и Тунджа. С голям интерес ученици от трети и четвърти клас  обсъждаха модели за безопасно поведение в различни ситуации  – у дома, на улицата, в парка,  на игралните площадки и други.

BV_3В хода на беседите се проверява  знаят ли децата как да реагират и към кого да се обърнат при проблемна ситуация, а в дискусия те сами посочват рисковете през ваканцията.  Заедно със служителите от Пътна полиция учениците коментират различни казуси, свързани с безопасността движение.В заключение децата са единодушни, че като пешеходец, велосипедист или пътник, всеки трябва да спазва правила за безопасност, защото така защитава себе си  и се грижи за сигурността на другите участници в движението.

Мероприятия за превенция безопасността на движението и безопасносно поведение на учениците през ваканцията ще продължат до края на учебната година.

BV_2BV_4

About the Author :

Leave a reply