Ползотворна среща

DSC01306На 7 септември 2016 година, в заседателната зала на община „Тунджа“ се проведе среща между Местната активна група (МАГ) със заместник-кмета Станчо Ставрев, началника на отдел „Култура и други хуманитарни дейности“ – Татяна Стоянова и старши експерт Пламена Димитрова.

Представителите на Местната активна група подпомагат диалога между местните власти- община „Тунджа” и кметовете по места, и хората от различните населени места. Също така участваха в актуализирането на Общинския план за интеграция на ромите за периода 2015-2020 в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите в област Ямбол за периода 2012-2020 година.

DSC01308В срещата участие взеха и Дора Петкова – фасилитатор и експертът по програмите РОМЕД и РОМАКТ Цонко Цонев, както и представителите на МАГ Кина Асенова и Иван Иванов. Те обсъдиха напредъка на Местната активна група по двете програми,  успешното съвместно сътрудничество с община „Тунджа“ и разработването на правилник за работа на Обществения съвет по етнически и интеграционни въпроси.

DSC01309Фасилитаторът Дора Петкова коментира, че община „Тунджа” е една от шестте поканени пилотни общини, които работят по програмите РОМЕД 2 и РОМАКТ. Двете програми са съвместна инициатива на Съвета на Европа и Европейската комисия.

DSC01310В изпълнение на програмите на територията на община „Тунджа” беше изградена Местна активна група, в която се включиха представители на ромските общности от населените места. С помощта на местната активна група се идентифицираха и разрешиха различни проблеми в сферата на образованието, здравеопазването, заетост и безработица, инфраструктура, жилищни условия, които засягат хората от уязвимите групи. В хода на срещата се акцентира, върху това, че този проект в община „Тунджа“ действително се фокусира върху нуждите и потребностите на хората, за което свидетелства и положителната оценка на Европейската комисия за работата по двете програми.

About the Author :