Полезен социален проект

DSC09841aПроект „Звена към ДСП в община Стралджа”  е един от не малкото социални проекти  реализирани от община Стралджа. Той е поредното доказателство за постоянното внимание към възрастните, болните и самотни хора в района, които се нуждаят от обгрижване.  За времето на действие проектът осигури работа на 52 социални асистенти, обгрижвани бяха 117 потребители. Това беше посочено в презентацията  на Недялка Димитрова, ръководител на проекта, по време на заключителните пресконференции във Войника, Каменец и Стралджа

Реализираният проект предотврати настаняването на голяма част от потребителите в специализирани институции. Придобитите професионални умения на социалните асистенти повишиха мотивацията им при реализиране на пазара на труда. Утвърждаване самостоятелността на хората от целевите групи създаде реална възможност да бъдат активни и да организират сами живота си и в други условия. „Изпълнението на този проект е част от нашата последователна ,упорита и постоянна социална политика, насочена към хората  в нужда. Радващо е , че той беше високо оценен още при утвърждаването от АСП. Нашата община кандидатства по всички схеми и най-доброто което може до се случи е проектът да има своето продължение, за да отговорим на очакванията на хората.”, каза в обръщението си към присъстващите на пресконференцията в Стралджа Митко Андонов, кмет на общината, който изрази своята препоръка към АСП тези схеми да не бъдат за 1 г. , а по-дългосрочни, за да имат и по-добър ефект и по-голяма устойчивост.  Според  Атанаска Кабакова, председател на ОбС,  кандидатите за потребители в общината надхвърлят 80, не по-малко са и кандидатите да работят като лични асистенти, което подчертава колко необходими са подобни проекти. Илияна Илиева- Гагова, експерт дирекция “Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция към АСП по ОП”РЧР”, благодари на общинското ръководство и екипа по проекта за добре свършената работа като изказа очакването си  за съвместна работа и в бъдеще.  Кметовете на населени места, които присъстваха в залата, изразиха всеобщото мнение за продължаване на проекта, същото направиха и  социални асистенти, и потребители. Те не пропуснаха горещо да благодарят на екипа и на общината за оказаното внимание , за грижите и осигурения по-спокоен и по-сигурен живот по време на проекта.

Надя Жечева

About the Author :