Полево обучение и ротно тактическо учение с механизирана рота на многонационалната бойна група на Европейския съюз „HELBROC – BG” съвместно с пехотни формирования от Сухопътните войски на САЩ

20180320013922_Snimka_2_-_QmbolПолево обучение и съвместно ротно тактическо учение с личния състав на механизирана рота от състава на многонационалната бойна група на Европейския съюз „HELBROC-BG” и пехотни формирования от Сухопътните войски на САЩ започна от 19 до 23.03.2018 г. на Учебен полигон „Ново село”.

Съставът на механизираната рота с участниците от българска страна в предстоящото учение е до 120 офицери, сержанти и войници от 42-ри механизиран батальон – Ямбол на Втора механизирана бригада, а от американска страна – командване и личен състав на 1-ви батальон от 18-ти пехотен полк от Първа пехотна дивизия от Сухопътните войски на САЩ.

В рамките на полевото обучение механизираната рота „HELBROC”, формирования за обозначаване действията на противостоящите сили и разузнавателен взвод на батальона, с въоръжение и снаряжение по щат, ще проведат тактико-строеви занятия и съвместно ротно тактическо учение, на тема „Действия на механизираната рота в състава на главните сили на батальона при участие в многонационална отбранителна операция”.

Офицерът, планиращ и провеждащ учението, е подполковник Ивайло Иванов – командир на 42-ри механизиран батальон – Ямбол.

***

През първото полугодие на тази година 42-ри механизиран батальон – Ямбол поддържа в бойно дежурство механизираната рота от състава на многонационалната бойна група на Европейския съюз „HELBROC – BG”.

Многонационалната бойна група HELBROC e създадена през 2006 г. от четири държави-членки на ЕС – Гърция, България, Румъния и Кипър. През 2011 г. към групата се присъединява и Украйна. Формираща нация е Република Гърция.

Бойна група HELBROC е бригадно многонационално експедиционно тактическо формирование с висока степен на готовност. Състои се от щаб, сухопътен, военноморски и военновъздушен боен компонент. Сухопътният боен компонент е усилен батальон, включващ въздушнопреносима и лекопехотна рота, рота морска пехота, компоненти за специални, психологически и гражданско-военни операции, както и подразделения за бойна и логистична поддръжка.

Бойната група е подготвена за провеждане на бойни и небойни операции, самостоятелно или като първи елемент от по-мащабни военни сили, на значително разстояние от територията на страните от Европейския съюз

Тактическите бойните групи на ЕС са създадени с цел придобиване на военни способности за бързо реагиране и ефективно управление на кризи съгласно Европейската стратегия за сигурност и Европейската политика за сигурност и отбрана.

About the Author :