Позиция на сдружение „Бъдеще за Ямбол“: Желанието да се присвои „Червен баир” в Ямбол е неистово, поредната схема на кмета Ревански е вкарана в действие

Ямбол, 23.12.2022 г.

Не секват напъните на кмета на Ямбол Валентин Ревански апетитните имоти в местността „Червен баир” час по-скоро да отидат в частни ръце и то на безценица. Търговските дружества, зад които уж стои италиански инвеститор, са на крачка от целта да получат прословутите три терена с обща площ 600 дка. По предложение на кмета те бяха обявени от ОбС за инвеститори клас „В”, което им дава правото да придобият земята без търг или конкурс на цени много по-ниски от пазарните. Тази възможност е временно пресечена заради обжалване на решенията на местния парламент в съда. На ямболския кмет обаче явно не му се чака изходът от делата. Той бърза. И прилага нова схема, за да реализира намеренията си. Ето каква е тя:

В общинския съвет са внесени от кмета нови три предложения. Те касаят същите инвеститори – “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1” ЕООД, “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 2” и “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 3”. И същите терени на „Червен баир”. И същия резултат – имотите да се дадат без търг или конкурс на нереално ниски цени. Предложенията предвиждат община Ямбол да даде на инвеститора предварително съгласие за учредяване на право на строеж върху имотите. Така те пак ще сложат ръка върху тях. Различен е само редът, по който това се прави – в първия случай се ползва Законът за насърчаване на инвестициите, а сега – Законът за енергетиката.

Кметът на Ямбол открито и целенасочено лобира конкретно за „италианския” инвеститор, според него единствено той е „достоен” да придобие собственост върху „Червен баир”. И използва целия си административен и лобистки ресурс това да се случи. Ревански сам признава в новите си предложения, че са внесени заради обжалването на предходните решения. Пак от мотивите на кмета става ясно, че има предварителна уговорка за вкарването в действие на този резервен план. Той посочва, че още преди разглеждането на първото искане на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ” 1, 2 и 3, е внесено второ – по съвсем друг ред. Това са две абсолютно различни процедури, но с общ резултат – придобиването на „Червен баир”.

Изключително притеснителен е фактът, че други инвеститори, с безспорно по-изгодни предложения се пренебрегват. Кметът на Община Ямбол не е уведомил и направил предложение до общинския съвет за техните инвестиционни намерения, отнасящи се до същите терени и същата дейност – изграждането на фотоволтаични електроцентрали. По този начин се пренебрегва пазарният принцип, конкуренцията се пресича и се отнема възможността Ямбол и гражданите му да получат повече ползи срещу собствеността си.

С цел информираност на обществеността, публикуваме и останалите инвестиционни предложения за „Червен баир”. Едното е от „Пангеа груп” ООД – София. Дружеството изпълнява програма с германска компания за инвестиции в зелена енергия. Предлага сключването на договор за съвместна дейност с община Ямбол за изграждане и експлоатация на слънчеви електроцентрали на трите терена на „Червен баир”. Общият размер на инвестицията по прогнозни данни е близо 100 млн. лв. Другото предложение е от „Виртус Инвестмънт” АД – инвестиционно дружество в сферата на енергетиката. То предлага на „Червен баир” да бъде изграден водороден индустриален парк, включващ и фотоволтаична централа. В дейностите по проекта трайно ще бъдат ангажирани 150 специалисти и работници. На общината се гарантират сериозни и дългосрочни приходи, които в период от няколко години ще надвишат многократно стойността на терените.

Какви са интересите на кмета и обвързаностите му с предложения от него инвеститор можем само да гадаем. За да е спазен конкурентния принцип и закона, както и за да е защитен интересът на града, предложенията на останалите двама инвеститори бяха внесени за разглеждане в ОбС от група съветници, също на предстоящата сесия.

Призоваваме за пореден път общинските съветници към отговорна позиция и възпрепятстване ограбването на града ни.

 

Сдружение „Бъдеще за Ямбол”

 

About the Author :