Позиция на сдружение Бъдеще за Ямбол за ПУП на парк Боровец: Кметът на Ямбол посегна на “Боровец”, заделя 6.5 дка от парка за ресторанта си

С настоящата си позиция алармираме обществеността на Ямбол, че съществува реална опасност заради частни интереси градът да загуби завинаги 6.5 дка от един от емблематичните си паркове – “Боровец”. Причината е обособяването на парцел с такава площ, който се придава към ресторанта, собственост на кмета Валентин Ревански. Узаконяването на това посегателство се очаква да стане на предстоящата сесия на ОбС, където е внесено предложение за отделяне на значителна част от парка като имот към хотелския комплекс на кмета.

Какъв е механизмът за удовлетворяване на този чисто частен интерес, ощетяващ града?

Първата стъпка е изработването и приемането на един на пръв поглед безобиден документ – Подробен устройствен план (ПУП) на парк “Боровец”. Той обаче е изключително важен, защото това е планът който урегулира по изцяло нов начин територията на парка – какво е нейното предназначение, какви имоти се обособяват, какво може да се строи там. Към момента за парка няма такъв ПУП. По съществуващите документи това е горска територия, предвидена изцяло за озеленяване, за отдих, спорт и други подобни дейности. Единствените други имоти са съществуващите в момента сгради и съоръжения като телевизионната кула, сеизмичната станция, водохранилището. Сред тях е и хотелът на кмета. Към него няма придадена част от самия парк.

Именно това променя изработения устройствен план. Според него 6.5 дка от парка се отделят и обособяват в нов имот, вече не за озеленяване, а за хотелски комплекс, с възможност до 60 процента от терена да бъдат застроени. Той може да бъде ползван изключително и само от собственика на хотела и впоследствие да бъде закупен без търг или конкурс. При всички положения обаче, ако планът бъде приет, Ямбол ще загуби безвъзвратно тази част от парка, коята се превръща в частна собственост.

Има още няколко факта, които навеждат на мисълта, че всичко това е схема за превръщането на един апетитен общински терен със статут на парк в частна собственост. Планът е обявен тихомълком, никой в Ямбол не разбра, че се прави подобно нещо. Нямаше публично оповестяване, публичен дебат и обществено допитване, нямаше дори и от любимите на местната власт анкета-допитване на гражданите във фейсбук. Предложението пък е внесено в ОбС в последният момент и на сесията в най-отпускарския месец август от зам.-кмета Енчо Керязов. Очевидно е, че кметът иска формално да се дистанцира, уж че не е той вносител на предложението, обслужващо собствения му интерес. А самият план предвижда още десетки изменения, повечето от които напълно излишни, вероятно за да се прикрие истинската му цел.
Апетитите на кмета към този терен личат и от факта, че и в момента, без да е негова собственост, той е заграден с незаконна ограда вече години наред и се ползва единствено и само от неговата фирма без никакво правно основание. А би трябвало да е достъпен за всички граждани. За това не е платен нито лев на общината. По цените на действащата наредба за ползване на общински терени, по която плащат всички търговци, кафенета, ресторанти и др., за всичките тези години дължимата сума вероятно е шест цифрена. На този фон показното даряване на кметската заплата изглежда направо смешно. На всичко отгоре в тези три години откакто е кмет, г-н Ревански е имал служебното задължение да контролира и събере от своята си фирма тези дължими на града милиони, нещо което не е сторил и до сега.

Освен моралните доводи, споделени дотук има и законови ограничения за приемането на този ПУП:

  • На първо място това е фактът, че терена на парк Боровец според акта за собственост е с предназначение „горска територия“ и начин на трайно ползване „За защитно и изолационно озеленяване“. Този факт предполага, че първо трябва да се смени предназначението на земята, което се извършва от Министерството на земеделието и горите (МЗГ) и чак след това да се внася проект на ПУП за одобрение в Об.съвет Ямбол.
  • На второ място това е фактът, че кметът е възложил за проектиране ПУП-а не според обхвата на заданието, прието от ОбС, какъвто е законовия ред, а по неясно за никого задание, каквито правомощия по закон той няма и следователно не може да извърши такова възлагане. В заданието, прието от съвета още през 2019 г. се предвижда изработване на ПУП само за територията на парк Боровец, а в предложението на кмета се вижда, че се включват и части от съседните улици и се създава цял един нов квартал.
  • И на трето място е факта, че според ЗУТ няма законова възможност да се преотреждат и продават терени публична общинска собственост, предназначени за зелени площи.

 

Всичко тези правни аргументи, които няма как да не са известни на кмета Ревански, правят още по съмнително това предложение и засилват още повече нашето убеждение, че целта на този ПУП не е да се регулира парка и да се защитят интересите на ямболии, а да се предоставят 6,5 декара публична общинска собственост, предназначена за зелени площи, на фирмата на кмета.

В историята на Ямбол нито след Освобождението, нито през социализма, нито след демократичните промени има такова грубо посегателство върху парковете на града. Затова призоваваме кмета Ревански сам да си изтегли предложението. В случай, че не го направи, призоваваме общинските съветници да не приемат проекта за ПУП на парк Боровец, предложен от кмета Ревански. Призоваваме ги да защитят интересите на своите съграждани и на Ямбол. Призоваваме нашите съграждани към активна гражданска позиция по изложения проблем.

Сдружение “Бъдеще за Ямбол

About the Author :