Позиция на общинските съветници от ПП ГЕРБ – „Тунджа“ за кризата с транспортното обслужване на жителите на общината

Като общински съветници от ПП ГЕРБ в община „Тунджа“ изразяваме остро и категорично несъгласието си с водената от кмета на община „Тунджа“ политика на тотално и безвъзвратно унищожаване на обществения транспорт на територията на общината и транспортното обслужване на жителите на нашата община. Управляващите общината са на път да оставят най-голямата по територия община без обществен транспорт.

Изправени сме пред криза и реално спиране на транспортното обслужване на жителите на общината, поради неспособност или нежелание от страна на общинската администрация да предприеме реални и работещи мерки за осигуряване на необходимия обществен транспорт. Фирмите обслужващи линиите от транспортната схема на община „Тунджа“ заплашват да спрат работа. Населението на 44-те села от общината реално може да остане без обществен транспорт. Кметът на общината вместо да предприеме мерки за разрешаване на създалата се криза, обвинява фирмите, превозвачите, за техните искания.

Длъжни сме, като общински съветници, да припомним и поискаме обяснения защо се стигна до тук. Защо само за по-малко от две години, от както автобусните линии се прехвърлиха в управление от община Ямбол на община „Тунджа“, започнаха проблеми в обслужването на населението. Вместо подобряване качеството на транспортното обслужване на населението, общината се превърна от майка в мащеха за своите жители, като не успя да осигури качествено и редовно транспортно обслужване на населените места. Помним, заявките на кмета Георгиев да подобри многократно транспортното обслужване, а вместо това живеещите в общината получиха редуцирани линии. И още по-лошо, сега сме на път изцяло да няма транспорт.

Ангажимент на кмета и общинската администрация е да договорят и осигурят обществения транспорт на населението на общината. Противопоставянето на интересите на жителите и на превозвачите не може и няма да доведе до нищо добро. Нека вземем добрия пример от съседни на община „Тунджа“ общини, като община Стралджа и организираме обществен транспорт в полза на нашите граждани.

Като общински съветници, изразяващи и защитаващи интересите на не малка част от населението на общината, НАСТОЯВАМЕ за пълна прозрачност на договорките, явни и скрити, между администрация и превозвачи, анализ на реалното състояние на обществения транспорт и нужди на населението, и компенсиране и дофинансиране на линиите от обществения транспорт. Само така ще защитим интересите на жителите на община „Тунджа“!

Призоваваме кмета на общината да влезе в ролята и правомощията си, и да изпълни ангажиментите си към жителите на община „Тунджа“, като гарантира транспортното обслужване на гражданите!

Общински съветници ПП ГЕРБ „Тунджа“

About the Author :

1 Comment to “Позиция на общинските съветници от ПП ГЕРБ – „Тунджа“ за кризата с транспортното обслужване на жителите на общината”
  • Кой
    January 11, 2021 - Reply

    ЗАЩО община Тунджа плаща горивото на учител, който пътува с кола, обаче качва още 4 човека , които също му дават пари, пък после общината и на тях им плаща фалшивите билети, дето ги събират от кошчетата?

Leave a reply