Позиция на областния управител на област Ямбол

480250_375_282_4x3Поради изнасяне на неверни данни и факти в медийното пространство и незачитане правото на опровержение областният управител Димитър Иванов е принуден да се обърне към медиите коректно отразили брифинга от петък 3 февруари, за да повтори фактите такива каквито са, за да стигнат до гражданите на областта отново.

Поради големия интерес на знайни и незнайни кръгове относно средства, отпуснати на Областна администрация, за пореден път ще опишем фактите:

По Проект на МВР по сметката на Областна администрация Ямбол са приведени средства. От тези средства до момента няма разходвани нито лев.

Средствата не са от държавния бюджет, а средства осигурени от ЕС.

Към настоящия момент областният управител не е предприел никакви действия по усвояване на средствата, поради липса на конкретно задание от МВР.

Както за мнозина е ясно средствата по европейски проекти се разходват по строги и ясни правила с публично обявени обществени поръчки. Когато това стане, обществеността ще бъде запозната.

Поради всички тези факти няма как областният управител да „усвоява средствата бързо”, или средствата да са „хвръкнали” вече, или да са вече  „усвоени”.

Като областен управител уважавам правото на всяка медия на интерпретация, но вярвам че фактите са важни, както и възможността да изложиш позицията си.

 

 

About the Author :

Leave a reply