Позицията на ямболски съветници за тяхното възнаграждение

Как гласувахте за увеличението на възнаграждението на съветниците и защо?

DSC00456AНиколай Ганев:

Естествено, че гласувах „за”. Според мен не е голямо увеличението. Досега сме получавали по 137 лв. сега ще стане около 300 лв. чисто.

 Тодор Тодоров:

Гласувах „за”, защото такова беше предложението, а то е според изменението на закона. Възнаграждението досега беше 138 лв.

Румен Банков:

Гласувах „за”, законът го позволява и мисля, че е нормално. Съветничеството е един труд, който всеки в различна форма в различно количество го полага. Дано увеличението е стимул да се промени по някакъв начин дейността на отделните съветници – да се интересуват повече от това, което се внася и предварително да се подготвят.

Йордан Милков:

Гласувах „против”. Мисля, че трябваше да се подложи на мнго по-сериозно обмисляне какво ще се промени след увеличението в работата на съветниците. Дали по-голяма ефективност, дали много по-голяма задълбоченост, дали разходите са се увеличили за участието в Общински съвет. Мисля, че предложението и решението беше формално заради това, че законодателят позволява да се увеличи заплащането.

Мариета Сивкова:

Гласувах „въздържал се”. Според мен законодателят и този път не си е свършил докрай добре работата и постави нас, общинските съветници, в изключително неизгодната позиция да гласуваме сами възнаграждението си. Моето лично мнение е, че трябва да има много по-ясна конкретизация на типа на общините по определен признак и да бъдат определени от законодателя възнагражденията, щом е решено, че трябва да ги има. Аз мисля, че досегашното възнаграждение от 30 % може да остане, няма някаква промяна в работата, вменяване на нови задължения и отговорности или нещо ново в дейността на общинските съветници, което да предполага по-голямо възнаграждение. Според мен един общински съветник е избран да работи в полза на гражданите и за мен не е необходимо това да се обвързва с възнаграждение. Ако отпадне възнаграждението, ще могат да се отсеят тези, които искат да работят, а не тези, които се домогват до общинското съветничество заради някакъв допълнителен доход.

Георги Миланов:

Гласувах „за”. Практиката показва, че досега винаги в този Общински съвет се е получавало максимума от разрешеното. Преди беше 60 % – до 2011 г., после стана на 30 %, сега е 70 % от средната брутна работна заплата на администрацията. Всяка година връщаме 25 % от гласувания бюджет като неизползван заради неучастие в заседания и комисии. Досега общинските съветници получаваха най-малко по 120 лв. чисто, заради по-малкия процент прослужено време, сега ще получават най-малко по 250 лв.

Галин Костов:

Гласувах „за” и подкрепих това, което предложи комисията по законност и обществен ред. Не смятам, че увеличението е много, мисля, че е справедливо. Това са едни възможности, които законодателят ни е дал.

About the Author :