Поетична вечер в село Овчи кладенец

???????????????????????????????На 14 април 2015 година в рамките на Тунджански литературни дни се проведе творческа вечер с поетесата Иванка Тонева. Изявата бе открита и ръководена от поета Тенко Тенев, председател на Дружеството на писателите – Ямбол.

Таня Хаджидимитрова прочете стихове от най-новата книга на поетесата „Тежестта на отсъстващото”. Проникновено слово за творческия път на Иванка Тонева през годините прочете литературния критик Димитър Бечев, редактор на книгата.

???????????????????????????????Обичта и уважението на нейните съселяни изрази кметът на селото Динко Иванов, а певческата мъжка група към читалище „Мисъл- 1931” зарадва поетесата и участниците в тържеството с прекрасни изпълнения.

В края на вечерта Таня Хаджидимитрова поднесе поздравления от името на кмета на Община „Тунджа” Георги Георгиев и връчи на развълнуваната авторка изящния плакет „С Тунджа в сърцето”.

???????????????????????????????

 Тенко Тенев

About the Author :