Под 140 000 лв. са приходите от нощувки в региона

ytytrtrПрез април 2018 г. в област Ямбол са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 382, а на леглата – 700. В сравнение с април 2017 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 16.7%, а леглата в тях – със 7.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2018 г., е 3 271, или с 22.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през април 2018 г. в област Ямбол е Германия – 17.5%, следват Унгария – 11.6%, Сърбия – 8.0% и Румъния – 6.8%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през април 2018 г. намаляват с 15.2% в сравнение със съответния месец на 2017 г. и достигат 1 475. Те са реализирали средно по 2.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 291, а пренощувалите българи – 1 184. Чуждите граждани са реализирали средно по 3.8 нощувки, а българските – средно по 1.8 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2018 г. е 16.0% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 3.2 процентни пункта.

676Приходите от нощувки през април 2018 г. в областта достигат 139 089 лв., или със 17.4% по-малко в сравнение с април 2017 година. Регистрирано е намаление в приходите от български граждани с 22.1%, а от чужди граждани – с 10.4%.

About the Author :

Leave a reply