Под мотото „Един град – много възможности“ Ямбол събира на икономически форум български и чуждестранни инвеститори

DSC00495Условията за бизнес в България и перспективите пред наши и чуждестранни инвеститори е основен акцент в предстоящия „Икономически форум Ямбол 2016“ – 20-21 юни.  Събитието им за цел да изтъкне предимствата на страна ни като цяло за развиване на бизнес инициативи – от гледна точка на държавната политика в тази сфера, както и да представи актуална информация за икономически политики и възможностите на новите оперативни програми.

Фокусът е и върху град Ямбол и региона като перспективно място за инвестиции с оглед местоположението на Ямбол като естествен логистичен център на Югоизточна България. След довършването на Автомагистрала „Тракия“ транспортните връзки към града са изключително улеснени, което е един от основните предпоставки за успешен бизнес. Ямбол е на еднакво разстояние от Бургас, Стара Загора и Одрин, както и на еднакво разстояние от София, Букурещ и Истанбул. Това геостратегическо положение вече е оценено от редица големи инвеститори, включително чуждестранни. Съществуват обаче още много възможности за добри инвестиции в региона и това е причината за провеждането на форума. Неговата цел е също така да представи стимулите, предоставяни от местната власт в полза на бизнеса, както и други фактори, формиращи атрактивната инвестиционна среда.

С оглед на поставените цели, „Икономически форум Ямбол 2016“ е насочен към български и чуждестранни производители и търговски фирми, амбицирани да развиват и разширяват своите бизнес възможности, както и към браншови организации, двустранни търговски камари и др.

Събитието се очертава като престижен форум, на който ще си дадат среща всички страни в инвестиционния процес. Вече има потвърдени участия от министъра на икономиката Божидар Лукарски, министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова, на земеделието Десислава Танева, представители на търговски камари и бизнес организации, търговски аташета, български и чуждестранни фирми, сред които едни от най-големите инвеститори в страната. В откриващата сесия ще участва и г-н Тони Томпсън, мениджър за България, Република Чехия и Словакия, Европа и Централна Азия на Световна банка.

Форумът се организира от община Ямбол, със съдействието на Български икономически форум. Откриването е на 20 юни, когато градът отбелязва своя празник – Св. Дух.

Икономически форум Ямбол 2016 се реализира с финансовата подкрепа на: „Язаки България“ ЕООД, „Виденов Груп“ ООД, „Екобулпак“ АД и „Геогруп“ АД.

 

About the Author :